Cocreatie voor CareerFlow: vlotte transities van werk naar werk om werkloosheid te vermijden

Verschillende experts wijzen erop dat de arbeidsmarkt op dit ogenblik aan een infuus van tijdelijke werkloosheid ligt. Wat zal de impact zijn op de arbeidsmarkt als dit infuus wegvalt? En wat doet VDAB om werkgevers en werknemers preventief te ondersteunen? Astrid Molenveld en Renske Tondeur, beleidsmedewerkers en facilitatoren van het cocreatietraject CareerFlow lichten toe.

CareerFlow in een notendop: Career Flow wil werknemers de kans geven om tijdelijk of permanent over te stappen naar een andere werkgever.

Welke uitdaging wil CareerFlow aanpakken?

'In deze coronacrisis zien we een duidelijke nood aan vlotte transities van werknemers tussen verschillende werkgevers. Op die manier kunnen we acute noden invullen en collectieve ontslagen vermijden.

Met Career Flow willen we werkgevers en werknemers een perspectief bieden op mogelijke transities en op die manier alternatieven uitdenken voor ontslag en inactiviteit. Ontslag en inactiviteit hebben een grote psychologische impact en een maatschappelijke kost. 

Veel organisaties ijveren al voor vlotte transities, en hebben elk hun eigen aanpak en insteek. Via Career Flow willen we deze knowhow bundelen en oplossingen vinden die de wettelijke en financieel beschermende regels respecteren, maar die wel andere perspectieven bieden dan ontslag.'

Wie werkt er mee aan CareerFlow?

'Vakbonden, werkgeversvertegenwoordigers, kennisinstellingen, service designers en privébedrijven zitten mee in de stuurgroep. We werken met proeftuinen waarin we werkgevers en werknemers rechtstreeks betrekken. 

Vanuit VDAB nemen we een faciliterende rol op. Dat is ontzettend interessant, want alle spelers zitten vanuit verschillende invalshoeken en belangen aan tafel. We zoeken de gulden middenweg tussen 'zorgen voor veiligheid en vertrouwen' enerzijds en 'zorgen voor innovatie' anderzijds.'

CareerFlow speelt in op een dringend probleem. Hoe hou je het midden tussen overleg en actie met al die partijen aan tafel?

'De actualiteit, dringendheid en het politiek momentum zorgen ervoor dat we geen andere keuze hebben dan kort op de bal spelen. 

Bovendien werken we samen met werkgevers en werknemers. Dat maakt dat we niet in het ijle brainstormen, omdat we voortdurend geconfronteerd worden met reële problemen die om actie vragen.'

Hoe ziet jullie planning eruit? Wat willen jullie wanneer klaar hebben?

'We nemen negen maanden de tijd om zes proeftuinen te doorlopen. Dat wil zeggen dat we zes concrete cases behandelen. Daarbij kijken we met elk bedrijf of groepje bedrijven waar zij het meeste nood aan hebben.

Dit zijn de verschillende mogelijkheden:

  • Permanente transities, waarbij medewerkers definitief overstappen naar een ander bedrijf.
  • Tijdelijke transities, waarbij medewerkers tijdelijk voor een andere werkgever gaan werken.
  • Pooling, waarbij een werkgever werknemers deelt met andere bedrijven, bijvoorbeeld tijdens piek- of dalmomenten.

Kennen we de noden van de bedrijven, dan gaan we in gesprek met de werknemers. De bedoeling is om hun bezorgdheden en noden in kaart te brengen. Denk maar aan: 'hoe zit het met mijn loon' en 'heb ik wel de juiste competenties voor iets nieuws?'. 

We zoeken uit hoe we via bestaande dienstverlening via partners een antwoord kunnen bieden op deze bezorgdheden en noden. 

Door de zes proeftuinen grondig te doorlopen, hopen we een volledige puzzel te kunnen leggen van wat werkt en wat verder nodig is om loopbaantransities te ondersteunen. We brengen veel kleine stukjes kennis samen en genereren nieuwe inzichten. 

Zo zullen we de verschillende spelers in beweging brengen en in staat zijn om evidence-based beleidsadvies te geven.'

Vragen? Contacteer Astrid Molenveld (astrid.molenveld@vdab.be) of Renske Tondeur (renske.tondeur@vdab.be)

Gepost op 20 april 2021

Astrid Molenveld

Astrid Molenveld

 

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief. Zo verruim je je blik op werk en blijf je op de hoogte van inspirerende events, start-ups, technologieën en ideeën.