Het Europese co-creatielabo voor uitdagingen op de arbeidsmarkt

Het ‘European Network for Public Employment Services’ (ENPES), speelde met het idee om een Europees innovatielabo te starten. De Work out Room ondersteunde het voorafgaande co-creatietraject.

De context

Er bestaan verschillende vormen van innovatielabo’s en vele interpretaties van wat ‘innovatie’ en ‘labo’ betekenen.

Martina Wrinkler, beleidsmedewerker van ENPES, vroeg aan de Work out Room om op zoek te gaan naar een nuttige invulling en werkbare vorm voor een innovatielabo voor de publieke arbeidsbemiddelaars op Europees niveau.

De deelnemers

Vertegenwoordigers van Noorwegen, Nederland, Duitsland, Vlaanderen, Frankrijk, Oostenrijk, Estland, Hongarije, Malta, Slovenië en Lithouwen namen deel aan dit co-creatietraject.

Het co-creatietraject

Ons uitgangspunt voor dit traject was: er moet géén overkoepelend Europees innovatielabo bestaan. Zo wilden we vermijden dat we een innovatielabo zouden opstarten waar geen draagvlak voor bestaat, en dat niet nuttig is voor de Europese publieke arbeidsbemiddelaars.

We kwamen drie keer samen voor een brainstormsessie: een keer in Brussel, een keer in Parijs en een keer in Tallinn.

Tijdens die sessies verkenden we de gedeelde uitdagingen op de arbeidsmarkten van de deelnemende landen, en de gedeelde ideeën voor nieuwe projecten en experimenten. We stonden ook stil bij de wensen en bezorgdheden over innoveren op Europese schaal.

Tussen elke sessie gingen kleinere werkgroepjes aan de slag met de ideeën die ontstonden tijdens de vorige sessie. Zo konden we telkens verder bouwen op de inzichten die we op deden. 

Het resultaat

Tussen de 11 deelnemers bleek er uiteindelijk een gedeeld verlangen te zijn voor een Europees labo voor co-creatie: een open ruimte, waar samen met stakeholders oplossingen worden bedacht voor uitdagingen op de arbeidsmarkt die zich in heel Europa voordoen.

De groep bedacht verschillende manieren waarop dat labo kan werken. Die zullen in 2020-2021 uitgeprobeerd worden.

Martina Wrinkler, beleidsmedewerker van ENPES: “It happens that there are concerns in PES Network meetings, which are not openly expressed. It is difficult to get everybody involved and engaged the same way. The Work out Room succeeded in facilitating a trajectory where everybody openly shared and contributed. The end result is a concept paper truly co-created and supported by the participants. You feel much more ownership of results.”

Gepost op 10 december 2019

Europees co-creatielabo ENPES

©VDAB

 

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief. Zo verruim je je blik op werk en blijf je op de hoogte van inspirerende events, start-ups, technologieën en ideeën.