Pitch over armoedebestrijding

‘Werk’ als hefboom voor armoedebestrijding. Hoe pak je dat aan?

Shirley Ovaere is stafmedewerker Armoede bij VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en Kris Deckers is beleidsmedewerker bij VDAB. Samen gingen ze op zoek naar ideeën voor een sterk beleid rond armoedebestrijding.

Hoe? Op 5 april nodigden ze verschillende partners uit in de Work out Room voor een denktank.
Wie dacht er mee? De lokale besturen, het VVSG en het netwerk tegen armoede.

Kris legt uit hoe ze tewerk gingen.

Goed werk

Kris: “Er is goed en hard gewerkt, samen met de knappe koppen die we verzameld hadden. Aan het begin van de bijeenkomst schreven alle deelnemers hun ideeën op post-its. Daarna werden alle post-its bekeken, gestructureerd en samengevat.

Wat me opviel, was dat het tijdens de denktank nauwelijks ging over armoede en beleid om armoede te bestrijden. De focus lag op een betere dienstverlening aan werkzoekenden en leefloontrekkers -die per definitie onder de armoederisicodrempel zitten.

Dat is natuurlijk belangrijk, maar daarmee zijn we nog niet bij een beleid dat werk naar voor schuift als dé weg om aan de armoede te ontsnappen.

We moeten absoluut verder nadenken over wat we kunnen doen om iedereen kansen te geven op ‘goed werk’. Goed werk heb je als je job:

  •  aansluit bij je interesses,
  • je toelaat om je competenties verder te ontwikkelen,
  • respect oplevert van collega’s, werkgever en de hele samenleving
  • een voorspelbaar inkomen oplevert dat toelaat om een zekere welstand op te bouwen.

 Wat mij betreft mag de aandacht van het beleid zich meer toespitsen op de creatie van goed werk. Daar hebben de lokale besturen ook een cruciale rol in te spelen.

Huiswerk

De denktank was zeer efficiënt, maar toch heb ik ook twijfels. Door de snelheid waarmee we werkten, zijn er mogelijk goede en originele ideeën blijven liggen.

Ik vrees ook dat tijdens deze denktank niet voldoende rekening hield met de noden van meer introverte deelnemers. Aan anderen die een denktank in de Work out Room willen organiseren, geef ik daarom de volgende tips:

  • Geef op voorhand ‘huiswerk’ aan de deelnemers. Maak duidelijk waarover de denktank precies gaat, zodat ze op voorhand al eens kunnen nadenken.
  • Neem de tijd om alle ideeën een-voor-een te bekijken. Laat het clusteren en het samenvatten van de ideeën niet aan de haantjes in de groep.

Trampoline naar werk

Na de denktank werden de beste ideeën gekozen. Die balden we samen in een korte ‘pitch’ voor de werkgroep lokale besturen van VDAB met vertegenwoordigers van de lokale besturen, ocmw’s, VVSG en VDAB.

Een samenvatting:

  • Zet maatregelen en projecten voor werkzoekenden en leefloontrekkers in als een trampoline naar werk, niet als springplank. Met andere woorden: denk in termen van terugvalposities. Zorg ervoor dat mensen die initiatieven nemen om te ontsnappen aan armoede daarvoor niet gestraft worden. Houd er rekening mee dat niet iedereen meteen zal doorstromen naar het normale economische circuit van de arbeidsmarkt.
  • Zet in op lokale samenwerking. Ga uit van een lokale analyse, bepaal lokaal de prioriteiten en zorg voor voldoende middelen. Stem inhoud en planning op elkaar af, zodat klanten niet van het kastje naar de muur moeten. Er is nood aan nieuwe informatiesystemen om die samenwerking te faciliteren.
  • Ontwerp nieuwe dienstverlening en nieuwe tools altijd in nauwe samenwerking met gebruikers. Dit zijn natuurlijk de werkzoekenden, maar ook de professionals van VDAB en de lokale besturen.

Dankzij deze oefening besef ik dat ik na 20 jaar werken voor VDAB een VDAB-er in hart en nieren geworden ben. Het was confronterend én leerzaam om te merken hoeveel moeite het me kost om bepaalde zaken vanuit een ander perspectief te bekijken.

Gepost op 24 juni 2019

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief. Zo verruim je je blik op werk en blijf je op de hoogte van inspirerende events, start-ups, technologieën en ideeën.