Mijn loopbaan

'Mijn loopbaan' is de e-portfolio van de burger die hem ondersteunt in het verder ontwikkelen van zijn loopbaan op verschillende manieren. Via het portaal vdab.be kan de burger zijn portfolio aanmaken en beheren. Hij kan er al zijn loopbaangegevens in terugvinden, toevoegen, bewaren en uitwisselen met allerlei arbeidsmarktactoren. Alle gegevens met betrekking tot de loopbaan zijn dus via één virtueel loket toegankelijk.
Lees meer

E-tendering

Vanaf 1 januari 2012 is e-tendering verplicht binnen de diensten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse instellingen. Dat betekent dat de indiening van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten vanaf 67.000 euro van de Vlaamse overheid enkel nog digitaal kunnen verlopen via het onlineplatform e-Tendering. Vanaf dat moment worden geen papieren offertes meer aanvaard. Deze beslissing is genomen door de Vlaamse Regering op 20 mei 2011.
Lees meer

Groene jobs bij de VDAB

De VDAB neemt een voortrekkersrol op zich om de groei naar een groenere economie te stimuleren. Dat doet de VDAB via interne initiatieven (nieuwe opleidingen creëren, opleidingsprogramma's aanpassen), en via de uitbreiding van de partnerschappen, zoals met de sectoren. De VDAB heeft ook recent een "Competentiecentrum Duurzaam Bouwen" geopend in Hamme. U vindt hierbij meer informatie over "Groene Jobs" bij de VDAB en over het "Competentiecentrum Duurzaam Bouwen"

Tender Competentieversterking

Vanaf januari 2012 starten de opleidingen die werden gegund in de tender competentieversterking 2012-2013. Er worden ongeveer 1150 opleidingsplaatsen, verdeeld over 9 sectoren, uitbesteed aan de markt.
Lees meer

Nieuwe regiestructuur binnen de VDAB

Sinds zijn ontstaan zijn de opdrachten van de VDAB fundamenteel veranderd. Van een dominante actor is de VDAB geleidelijk aan geëvolueerd naar een regisseur. In lijn met die evolutie transformeerde ook de organisatiestructuur grondig. Lees meer

Publicaties van de VDAB-studiedienst

De werkloosheidscijfers die de VDAB maandelijks verspreidt zijn telkens momentopnames, maar daarachter vindt continu een dynamisch proces van in- en uitstromende werkzoekenden plaats. Veel werkzoekenden vinden snel en vlot de weg naar werk, maar voor anderen verloopt dit een stuk moeizamer. VDAB ontcijfert nr. 25, 'Werkzoekenden, een stroom van diversiteit!' staat kort stil bij de dynamische werkloosheidsstromen en werpt eveneens een blik op de uiteenlopende kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Wist je dat...

VDAB - Keizerslaan 11 - 1000 Brussel
2011 Disclaimer - Als klant van de VDAB verwacht u de beste dienstverlening. Toch kan het ook eens fout gaan. Hebt u een klacht of een probleem? Laat het ons dan weten op het nummer 0800 30 700. Onze medewerkers van de Servicelijn staan elke werkdag van 8 tot 20 uur paraat om u verder te helpen.