U bent hier

Beroependatabank Competent

Competent helpt je om in competenties te denken die nodig zijn voor een beroep, en niet in diploma's. Ontdek wat Competent concreet inhoudt.

Wat is Competent?

De arbeidsmarkt evolueert snel. Nieuwe jobs komen, en veel jobs gaan. Nieuwe beroepen eisen tal van nieuwe competenties. En in een krappe arbeidsmarkt is het niet evident om werknemers te vinden die naadloos passen bij een vacature. Daarom is het belangrijker om in competenties te denken die nodig zijn voor een beroep, en niet in diploma's. Competent, de databank voor beroepen en competenties, biedt hierbij ondersteuning.

Competent is de standaard competentietaal voor beroepen en competenties op de arbeidsmarkt in België. De databank bevat beroepscompetentieprofielen die beschrijven wat je moet kunnen en kennen.

Dankzij de samenwerking met gebruikers en partners is de informatie steeds aangepast aan de evoluties op de arbeidsmarkt. Competent is gebaseerd op de ROMEv3-competenties van de Franse arbeidsbemiddelingsdienst Pôle Emploi.

Wat kan jij doen met Competent?

 • Competenties van werkzoekenden in kaart brengen en matchen met de gevraagde competenties in vacatures.
 • Opleidingen aanbieden die sneller inspelen op de steeds veranderende behoeften van de arbeidsmarkt.
 • Een kwalitatief competentiebeleid voeren in jouw bedrijf door functies te beschrijven met competenties die meteen bruikbaar zijn voor de dienstverlening van VDAB.
 • De link maken naar internationale databanken: ISCO (International Standard Classification of Occupations) en ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations).
 • De brug slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt via de beroepskwalificaties die je kan verwerven via onderwijs of opleiding. Beroepskwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij.
 • Heb je competenties verworven op je werk of in je vrije tijd? Dan kan je ze laten erkennen via EVC (Erkennen van competenties).

Hoe meer partners gebruik maken van Competent, hoe beter een gemeenschappelijke competentietaal kan worden gecreëerd.

Wat bevat een beroepscompetentieprofiel?

Een beroepscompetentieprofiel bevat per beroep de bijbehorende competenties op de arbeidsmarkt.

De competenties zijn gegroepeerd in:

 • Essentiële competenties die bij elke beroepsbeoefenaar voorkomen.
 • Optionele competenties die specifiek zijn voor de werkcontext, en kunnen verschillen per beroepsbeoefenaar.
 • Soft skills, die benadrukken wat écht nodig is om als persoon goed te functioneren voor het beroep.

Sommige beroepscompetentieprofielen bevatten ook leerbewijzen en geven de verplichte of veel gevraagde attesten, of de wettelijk gevraagde diploma's voor het beroep weer.

Hoe lees je  een beroepscompetentieprofiel?

 • De titel geeft de meest herkenbare benaming van het beroep weer.
 • De definitie is een omschrijving van het beroep.
 • De werkcontext bevat specifieke aspecten van de werkomgeving, o.a. wetgeving.
 • Verwante beroepen zijn beroepen die nauw aansluiten bij het beschreven beroep (gelijkaardige competenties, gelijkaardige sector...).
 • Alternatieve namen zijn veel voorkomende benamingen voor het beroep. Ze dienen ook als zoekterm om gebruikers naar het juiste profiel te leiden.
 • De essentiële competenties geven de competenties weer die in elke werkcontext van het beroep voorkomen.
 • De optionele competenties zijn een opsomming van competenties die mogelijk ook aan bod komen in het beroep, maar eerder afhankelijk zijn van de context waarin je het beroep uitoefent (bv een groot bedrijf versus een klein bedrijf, de sector waarin het beroep voorkomt…).
 • Een competentie bestaat uit een vaardigheid (wat je kan) en één of meer kenniselementen (wat je weet) en komt tot uiting in het gedrag dat je stelt (gedragsindicatoren).
 • Gedragscompetenties of soft skills geven de persoonsgebonden kenmerken weer die iets zeggen over de manier waarop jij je werk uitvoert en die maken dat je dit beroep nog beter kan uitoefenen.
 • De rubriek leerbewijzen geeft een opsomming van attesten, certificaten, bewijzen… die noodzakelijk of wettelijk vereist zijn om dit beroep uit te oefenen.
 • In sectoren situeren we het beroep binnen de bedrijfstakken of domeinen in de databank.
 • De interessegebieden zijn een andere manier om beroepen te situeren en terug te vinden in de databank.
 • Codes: hier verwijzen we naar ISCO (International Standard Classification of Occupations) en ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations).

Samenwerking met partners

Competent is een partnerschap tussen Pôle Emploi, de sociale partners en Synerjob (VDAB, Actiris, Bruxelles-Formation, Le Forem en ADG). De databank is in haar geheel erkend door de interprofessionele sociale partners.

Het afbakenen, opstellen en up-to-date houden van de beroepscompetentieprofielen komen in België tot stand met Synerjob en de sociale (sectorale) partners.

Voor het opstellen van beroepscompetentieprofielen vertrekt het Competent-team van VDAB van de Franse ROMEv3-fiches van de beroepen en past deze aan de Belgische arbeidsmarkt aan. De sectoren leveren inhoudelijke input.

Sinds januari 2021 baseert ook het Nederlandse UWV zich op Competent. Zij leggen eigen accenten qua indeling in beroepen, maar wisselen cv's en vacatures vlot uit via het gemeenschappelijk gebruik van de competentietaal.

Competenties en beroepen worden toegevoegd of verwijderd op basis van monitoring van de arbeidsmarkt. We hanteren procedures die opgenomen zijn in een handleiding om feedback van diverse gebruikers en stakeholders (waaronder onderwijs, beroepskwalificatiedossiers) op te nemen. Dit geldt ook voor updates van de ROMEv3-fiches. We volgen tegelijk trends op de arbeidsmarkt op via big data-analyse en artificial intelligence-projecten.

Wijzigingen onderwerpen we steeds aan een interne kwaliteitscontrole die eveneens omschreven is in een handleiding.

Open data 

De data van Competent zijn beschikbaar als open data via API's.

Vragen of opmerkingen?

Mail naar competent@vdab.be.