Cv

Pas je ervaring aan

Pas je ervaring op je cv aan naargelang van je situatie.

Je hebt al veel jobs gedaan (interims, andere...)

 • Dan bestaat de kans dat een werkgever denkt dat je een jobhopper bent en geen werk kan houden. Probeer in dit geval gelijkaardige jobs te clusteren.
 • Heb je bijvoorbeeld bij verschillende bedrijven als administratief bediende gewerkt? Vermeld dan eerst de functie en daarnaast de verschillende werkgevers. Som vervolgens je belangrijkste taken op.

Bijvoorbeeld:
Communicatie-expert bij bedrijf X, bedrijf Y, bedrijf Z - van april 2004 tot januari 2015
Belangrijkste taken:

 • Communicatieplannen opstellen
 • Teksten schrijven voor het intranet en de website
 • Artikels schrijven voor het intern bedrijfsblad
 • Communicatiecampagnes uitwerken

Je hebt een tijd niet gewerkt of bent ziek geweest

 • Vermeld kort wat je wel gedaan hebt in die periode, bijvoorbeeld: voor de kinderen gezorgd, vrijwilligerswerk, opleidingen gevolgd…
 • Ben je ziek geweest, dan vermeld je dit beter niet. Het doel van je cv is immers om uitgenodigd te worden op een gesprek. Vermeld je dat je ziek was, dan is de kans groot dat je niet uitgenodigd wordt. Word je uitgenodigd voor het gesprek? Vertel dan dat je ziek geweest bent. Je ziekte verzwijgen, heeft geen zin. Zwijg je hierover, dan loop je het risico dat de werkgever zich verraden voelt als hij er achteraf achterkomt.

Je hebt nog geen werkervaring

Als je pas van school komt, heb je geen werkervaring, maar je deed ongetwijfeld wel ervaring op in je vrije tijd en studies. Activiteiten in de jeugdbeweging, een studentenjob, stage, eindwerk, project op school… het telt allemaal.

Vermeld wel enkel vaardigheden die relevant zijn voor de job. Bijvoorbeeld:

 • Studentenjob bij Carrefour: aan de kassa staan en rekken vullen. Zo leerde ik met klanten omgaan, snel werken en onder druk presteren.
 • Vrijwilliger bij Tele-onthaal: mijn vrijwilligerswerk bewijst dat ik empathisch ben, goed kan luisteren en graag mensen help.
 • Eindwerk 'aanpassingsproblemen van expats in België': ik leerde gestructureerd werken, interviews afnemen en omgaan met andere nationaliteiten.
 • Leider bij de Chiro: hierdoor heb ik mijn leidinggevende vaardigheden bijgeschaafd en ben ik goed in het oplossen van conflicten.

Ook interessant: 'Pas van school? Ook jij hebt ervaring!'.