U bent hier

Deeltijds leren en werken

In het kader van deeltijds leren en werken, kan je gebruik maken van Mijn loopbaan voor partners. We geven meer info over alle items rond deeltijds leren en werken.

Toegang tot Mijn Loopbaan voor partners

Wil je toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners in het kader van registraties voor het project Leren en Werken? Volg dan als nieuwe gebruiker de volgende procedure:

Is je organisatie nog niet gekend bij VDAB i.k.v. MLP?

 • Bezorg ons, in tweevoud, een elektronisch ingevulde en manueel of digitaal ondertekende Verwerkersovereenkomst. Let op: deze overeenkomst moet ondertekend zijn door een gemachtigd persoon die de verantwoordelijkheid draagt over de medewerkers die gegevens verwerken. Stuur de originele ingevulde en ondertekende versie in tweevoud naar:
  VDAB Team Gebruikersbeheer
  Guido Gezellelaan 7
  8800 Roeselare
   
 • Bezorg het Departement Onderwijs en Vorming een ingevulde organisatiefiche via e-mail naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "MLP Organisatiefiche".

Is je organisatie al gekend bij VDAB i.k.v. MLP?

 • Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via "Toegangsbeheer" op onze website, en voor jou het toegangsrecht “Mijn Loopbaan voor Partners” aan te vragen.
 • Bezorg het Departement Onderwijs en Vorming een ingevulde organisatiefiche via e-mail naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "MLP Organisatiefiche".
   

Zodra je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen van VDAB doe je er best aan om zo snel mogelijk de webcursus “AMB-Mijn loopbaan voor partners” door te nemen. Ga naar https://partner-onlineleren.vdab.be en log in met je persoonlijke login-gegevens (gebruikersnaam en paswoord). Via de Catalogus vind je de webcursus terug. Wanneer je de webcursus doorlopen hebt, kan je een deelnameattest opvragen. Je stuurt dit door naar je Opdrachthouder. Als je de webcursus niet volgt zal jouw login geblokkeerd worden.

De opdrachthouder van het Departement Onderwijs en Vorming maakt met jou een afspraak om je ter plaatse de opleiding "Mijn Loopbaan voor Partners" te geven. Je moet je dus niet inschrijven voor een klassikale opleiding op de VDAB-website!

Na het volgen van de webcursus en de opleiding kan je de nodige registraties in Mijn Loopbaan voor partners verrichten.

Opgelet. Als je uit dienst gaat of niet meer zal registreren in Mijn Loopbaan voor Partners dan dient de administrator van je organisatie je gebruiker te verwijderen. Het toegangsrecht tot Mijn Loopbaan voor Partners wordt dan afgesloten. Dit dient tevens geseind te worden aan het departement Onderwijs en Vorming.

Toegang tot het klantendossier

Je krijgt slechts toegang tot het klantendossier als de leerling zijn goedkeuring gegeven heeft. Dit doet hij door een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier inzagerecht te bezorgen aan zijn VDAB-bemiddelaar.

 • Als centrum deeltijds onderwijs moet je inzagerecht voor jezelf vragen én voor de organisatoren van een potentieel persoonlijk ontwikkelingstraject, voortraject, brugproject of IBAL (intensieve begeleiding alternerend leren).
 • Als Syntra-leersecretariaat moet je in eerste instantie enkel inzagerecht voor jezelf vragen. Blijkt een voortraject nodig, dan moet je ook het inzagerecht voor de organisator van het voortraject aanvragen. Voor de Syntra-leerlingen zijn er dus twee versies van aanvraagformulieren voorzien.

Een overzicht van de aanvraagformulieren:

Handleidingen voor Mijn loopbaan voor partners

Hieronder vind je de meest recente handleidingen om Mijn loopbaan voor partners op een efficiënte manier te gebruiken. Recente wijzigingen worden groen gemarkeerd.

Bedrijfsnummers en uitvoerdersnummers

 • Als je het inzagerecht aanvraagt, moet je op het aanvraagformulier ook het bedrijfsnummer en uitvoerdersnummer van de organisatoren vermelden. We geven een overzicht van de bedrijfsnummers en uitvoerdersnummers van de organisatoren:
 • Om de werkervaring of stage te registreren in Mijn loopbaan voor partners, moet je het bedrijfsidentificatienummer van het betreffende bedrijf in ingeven in Mijn loopbaan voor partners.
  • Je kan het bedrijfsnummer van het bedrijf aanvragen via dit elektronisch formulier. Onze servicelijn geeft jou binnen de drie werkdagen antwoord.
  • De gegevens die je nodig hebt, zijn: naam en activiteit van het bedrijf, adres, telefoonnummer, ondernemingsnummer of BTW-nummer en naam, telefoonnummer en functie van een contactpersoon.

Kwaliteitsvolle intake en screening

Hieronder vind je de leidraad voor een kwaliteitsvolle intake en screening en de laatste versie van het screeningsinstrument.

Specifieke informatie rond deeltijds leren en werken in Brussel

Ben je een centrum voor leren en werken uit het Brussels gewest of werk je met Brusselse leerlingen? Dan moet je een specifieke procedure volgen om toegang te krijgen tot het klantendossier van de leerlingen.

Meer informatie of vragen