U bent hier

Hoe krijg je toegang tot Mijn Loopbaan voor partners?

Standaard toegangsprocedure

Om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP), doorloop je de volgende stappen.

Is je organisatie nog niet gekend bij VDAB i.k.v. MLP? 

 • Bezorg ons, in tweevoud, een elektronisch ingevulde en manueel of digitaal ondertekende Verwerkersovereenkomst. Let op: deze overeenkomst moet ondertekend zijn door een gemachtigd persoon die de verantwoordelijkheid draagt over de medewerkers die gegevens verwerken.
 • Bezorg ons een volledig ingevulde Organisatiefiche (aangepast september 2019).
 • Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie. Het volgen van de opleiding en het doorlopen van de bijhorende webcursussen is een absolute voorwaarde voor het activeren van je login. Je zal hiervoor ten laatste 1 week voor de opleidingsdatum uitgenodigd worden.
 • Stuur alle originele, ingevulde en manueel ondertekende documenten naar:
  VDAB - Team Gebruikersbeheer
  Guido Gezellelaan 7
  8800 Roeselare
  Indien digitaal ondertekend, mail je de Verwerkersovereenkomst en Organisatiefiche naar: gebruikersbeheer@vdab.be.

Is je organisatie al gekend bij VDAB i.k.v. MLP? 

Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker. De administrator vraagt dan voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' via 'Toegangsbeheer" aan.

Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie. Ten laatste 1 week voor de opleidingsdatum ontvang je hiervoor een uitnodiging.

Bezorg ons een volledig ingevulde Organisatiefiche (aangepast september 2019) via gebruikersbeheer@vdab.be.
Pas na het doorlopen van deze stappen en volgen van de opleiding, activeren we je login tot Mijn Loopbaan voor Partners. Met je geactiveerde login ben je in staat om opleidingen, begeleidingen of bemiddelingsacties te registreren.

Waar is de Demo voor de Administrator te vinden?

Bijzondere toegangsprocedures

Bij onderstaande projecten is er een afwijkende procedure om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Outplacement begeleiding

VDAB en Federgon richtten een certificeringsorgaan voor de outplacementsector op (CERTO). Dankzij het certificaat dat dit orgaan uitreikt, kunnen outplacementkantoren de kwaliteit van hun diensten garanderen aan de betrokken bedrijven en werknemers.

Het outplacementkantoor dient een aanvraag tot certificering in te vullen. Het kantoor ontvangt van het certificeringsorgaan via mail de ontvankelijkheid van de aanvraag (dit is nog niet het certificaat!).  Met deze mail vraagt het kantoor bij VDAB toegang tot MLP aan.  Stuur de mail door naar gebruikersbeheer@vdab.be.

Meer info vindt u hier.

Naast deze verplichte extra stap, volg je de standaard toegangsprocedure.

 

Project Leren en Werken

Wil je toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners in het kader van registraties voor het project Leren en Werken? Volg dan als nieuwe gebruiker de volgende procedure:

Is je organisatie nog niet gekend bij VDAB i.k.v. MLP?

 • Bezorg ons, in tweevoud, een elektronisch ingevulde en manueel of digitaal ondertekende Verwerkersovereenkomst. Let op: deze overeenkomst moet ondertekend zijn door een gemachtigd persoon die de verantwoordelijkheid draagt over de medewerkers die gegevens verwerken. Stuur de originele ingevulde en ondertekende versie in tweevoud naar:
  VDAB Team Gebruikersbeheer
  Guido Gezellelaan 7
  8800 Roeselare
   
 • Bezorg het Departement Onderwijs en Vorming een ingevulde Organisatiefiche (aangepast september 2019) via e-mail naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "MLP Organisatiefiche".

Is je organisatie al gekend bij VDAB i.k.v. MLP?

 • Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker via "Toegangsbeheer" op onze website, en voor jou het toegangsrecht “Mijn Loopbaan voor Partners” aan te vragen.
 • Bezorg het Departement Onderwijs en Vorming een ingevulde Organisatiefiche (aangepast september 2019) via e-mail naar lerenenwerken@Vlaanderen.be en naar gebruikersbeheer@vdab.be. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "MLP Organisatiefiche".
   

Zodra je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen, neem je enkele webcursussen door als voorbereiding op de MLP-opleiding:

 • Voor toegang tot het webleerplatform ga je naar https://partner-onlineleren.vdab.be
 • Meld je aan met je ontvangen gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord
 • Klik bovenaan op 'Cursussen' voor een overzicht van de webcursussen.
  Als je voor het eerst inlogt op het webleerplatform, is het mogelijk dat de link 'Cursussen' niet onmiddellijk verschijnt. In dat geval log je uit en probeer je na enkele minuten opnieuw.
 • Open het onderdeel 'Mijn loopbaan / AMI'.
 • De webcursussen die je moet doornemen zijn:
  • deel 1: in- en uitloggen in Mijn loopbaan voor partners
  • deel 2: basisinformatie klantendossier
 • Klik op de titel van een cursus om je in te schrijven. Bevestig je inschrijving.
 • Bij problemen kan je een kijkje nemen links bovenaan bij 'Help'.

De opdrachthouder van het Departement Onderwijs en Vorming maakt met jou een afspraak om je ter plaatse de opleiding "Mijn Loopbaan voor Partners" te geven. Je moet je dus niet inschrijven voor een klassikale opleiding op de VDAB-website!

Na het volgen van de webcursus en de opleiding kan je de nodige registraties in Mijn Loopbaan voor partners verrichten.

Opgelet. Als je uit dienst gaat of niet meer zal registreren in Mijn Loopbaan voor Partners dan dient de administrator van je organisatie je gebruiker te verwijderen. Het toegangsrecht tot Mijn Loopbaan voor Partners wordt dan afgesloten. Dit dient tevens geseind te worden aan het departement Onderwijs en Vorming.

 

Partners intensieve begeleidingstrajecten

 • Tenders Intensieve Begeleiding en Bemiddeling:
  Moet je registraties uitvoeren in het kader van de Tenders Intensieve Begeleiding en Bemiddeling (TIBB)? Dan wordt je project beheerd door de centrale dienst tendering.
  Stuur je Curriculum Vitae in de juiste vorm (zie inschrijvingsformulier) voor beoordeling naar de projectmedewerker. Vergeet niet om je in te schrijven in een opleidingssessie.
   
 • Werkinleving voor Jongeren (WIJ):
  Moet je registraties uitvoeren in het kader van de Werkinleving voor Jongeren (WIJ)?
 • TIW - Tender Intensief werkplekleren
  Stuur je Curriculum Vitae en je persoonlijke gegevens (voornaam, naam, rijksregisternummer, e-mailadres en telefoonnr) naar je projectopvolger.

De projectfiches van TIBB, WIJ en TIW zijn na te lezen op volgende pagina: http://partners.vdab.be/cvs/projecten.shtml.

 

Enkel toegang tot het "Vertrouwelijk luik" (vb casemanagerzorg, arts, psycholoog, gespecialiseerd centrum in het kader van maatwerk,adviesbevoegdheid indicering CMW en LDE,...)

Is je organisatie nog niet gekend bij VDAB i.k.v. MLP?

 • Bezorg ons, in tweevoud, een elektronisch ingevulde en manueel of digitaal ondertekende Verwerkersovereenkomst.
  Let op: deze overeenkomst moet ondertekend zijn door een gemachtigd persoon die de verantwoordelijkheid draagt over de medewerkers die gegevens verwerken.
 • Bezorg ons een volledig ingevulde Organisatiefiche (aangepast september 2019). Noteer 'vertrouwelijk luik' bij de vraag naar het 'project' waarvoor je toegang tot het systeem nodig hebt.
 • Bezorg ons het attest van erkenning door departement Welzijn en Volksgezondheid.
 • Stuur alle originele, ingevulde en manueel ondertekende documenten naar:
  VDAB - Team Gebruikersbeheer
  Guido Gezellelaan 7
  8800 Roeselare
  Indien digitaal ondertekend, mail je de Verwerkersovereenkomst en Organisatiefiche naar: gebruikersbeheer@vdab.be.

Is je organisatie al gekend bij VDAB i.k.v. MLP?