U bent hier

Hoe krijg je toegang tot Mijn Loopbaan voor partners?

Standaard toegangsprocedure

Om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP), doorloop je de volgende vier stappen.

 • Bezorg ons een ingevulde organisatiefiche en een getekend ‘Mijn Loopbaan voor Partners’ contract voor jouw organisatie.
 • Vraag aan de administrator van je organisatie dat hij/zij je toevoegt als gebruiker. De administrator kent je ook het toegangsrecht tot de applicatie ‘Mijn Loopbaan voor Partners’ toe.
 • Bezorg ons een persoonlijk ondertekende gebruikersverklaring. Door het ondertekenen van deze verklaring geef je aan de afspraken ivm gebruik van persoonlijke gegevens te respecteren.
 • Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie. Het volgen van de opleiding (en het doorlopen van de bijhorende webcursussen) is een essentiële voorwaarde voor het activeren van je login.

Pas na het doorlopen van deze vier stappen, activeren we je login tot Mijn Loopbaan voor Partners. Met je geactiveerde login ben je in staat om opleidingen, begeleidingen of bemiddelingsacties te registreren.

Hieronder vind je documenten die je nodig hebt in stappen 1 en 3:
Stuur alles naar:
Team Gebruikersbeheer
Guido Gezellelaan 7 
8800 Roeselare

Elektronisch aanvullen En manueel aanvullen
Organisatiefiche en contract 2 exemplaren
Stempel van de organisatie
Handtekening verantwoordelijke
Mijn Loopbaan voor partners  - Verklaring van de gebruiker Stempel van de organisatie
Persoonlijke handtekening

Bijzondere toegangsprocedures

Bij onderstaande projecten is er een afwijkende procedure om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Outplacement begeleiding

VDAB en Federgon richtten een certificeringsorgaan voor de outplacementsector op (CERTO). Dankzij het certificaat dat dit orgaan uitreikt, kunnen outplacementkantoren de kwaliteit van hun diensten garanderen aan de betrokken bedrijven en werknemers.

Het outplacementkantoor dient een aanvraag tot certificering in te vullen. Het kantoor ontvangt van het certificeringsorgaan via mail de ontvankelijkheid van de aanvraag (dit is nog niet het certificaat!).  Met deze mail vraagt het kantoor bij VDAB toegang tot MLP aan.  Stuur de mail door naar connie.deweer@vdab.be  of  partnersupport@vdab.be.

Meer info vindt u hier.

Naast deze verplichte extra stap, stuur je het contract en de gebruikersverklaring (zie standaard toegangsprocedure) naar de dienst VDAB Partner Support in Roeselare.

Project Leren en Werken

Wil je toegang tot ‘Mijn Loopbaan voor Partners’ in het kader van registraties voor het project Leren en Werken? Stuur dan je persoonlijk ondertekende gebruikersverklaring (zie standaard toegangsprocedure) naar Departement Onderwijs & Vorming i.p.v. naar VDAB Partner Support.

De Opdrachthouder van het Departement Onderwijs en Vorming organiseert eveneens de opleidingssessies voor het project Leren en Werken. Meer info vind je via volgende link.

Gecertificeerde partner (o.a. OCMW)

Wil je als OCMW-consulent of werkwinkelpartner toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners? Stuur dan het specifieke contract en de specifieke gebruikersverklaring op naar de dienst VDAB Partner Support in Roeselare.
Om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP), moet je de volgende vier stappen doorlopen.

 • Bezorg ons een getekend contract voor toegang tot elektronische databanken voor gecertificeerde partners voor jouw organisatie.
 • Vraag aan de administrator van je organisatie dat hij/zij je toevoegt als gebruiker. De administrator kent je ook het toegangsrecht tot de applicatie ‘Mijn Loopbaan voor Partners’ toe
 • Bezorg ons een persoonlijk ondertekende gebruikersverklaring. Indien uw OCMW nog geen samenwerkingsovereenkomst met VDAB heeft afgesloten, kan u  de modelovereenkomst 'activering' invullen. Voor ondersteuning  hierbij kan u terecht bij uw provinciale netwerkmanager lokale besturen (zie hieronder)
 • Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie. Het volgen van de opleiding (en het doorlopen van de bijhorende webcursussen) is een essentiële voorwaarde voor het activeren van je login.
  Je zal bovendien nog een uitnodiging ontvangen voor het volgen van de aansluitende opleiding ‘Arbeidsmarkt en werkwinkels’ rond privacy-regels. Deze opleiding is noodzakelijk in het kader van het inloggen in MLP met E-id.

Wil je ondersteuning bij je toegang als gecertificeerde partner tot MLP? Heb je vragen over de samenwerking met VDAB? Neem dan contact op met uw provinciale VDAB-netwerkmanager:

Hieronder vind je alle documenten, specifiek voor de gecertificeerde opleiding, die je nodig hebt voor stappen 1 en 3.

Stuur alles naar:
VDAB Partner Support
Guido Gezellelaan 7 
8800 Roeselare

Elektronisch aanvullen En manueel aanvullen
Contract voor toegang tot elektronische databanken voor gecertificeerde partners 2 exemplaren
Stempel van de organisatie
Handtekening verantwoordelijke
Gebruikersverklaring voor gecertificeerde partners Stempel van de organisatie
Persoonlijke handtekening

Partners intensieve begeleidingstrajecten

 • Tenders Intensieve Begeleiding en Bemiddeling:
  Moet je registraties uitvoeren in het kader van de Tenders Intensieve Begeleiding en Bemiddeling (TIBB)? Dan wordt je project beheerd door de centrale dienst tendering.
  Stuur je Curriculum Vitae in de juiste vorm (zie inschrijvingsformulier) voor beoordeling naar de projectmedewerker. Ook de persoonlijk ondertekende gebruikersverklaring (zie standaard toegangsprocedure) stuur je naar je projectmedewerker. Vergeet niet om je in te schrijven in een opleidingssessie.
   
 • Werkinleving voor Jongeren (WIJ):
  Moet je registraties uitvoeren in het kader van de Werkinleving voor Jongeren (WIJ)?
 • TIW - Tender Intensief werkplekleren
  Moet je registraties uitvoeren in het kader van de TIW? Stuur je Curriculum Vitae en je gebruikersverklaring (zie standaard toegangsprocedure) naar je projectopvolger. Vergeet niet om je in te schrijven in een opleidingssessie.

De projectfiches van TIBB, WIJ en TIW zijn na te lezen op volgende pagina: http://partners.vdab.be/cvs/projecten.shtml.

IBO-interim

Volg de standaard toegangsprocedure en bezorg de documenten aan de dienst VDAB Partner Support in Roeselare.  

Uitzendkantoren die wensen in te stappen in dit systeem dienen bijkomend een mail te sturen naar Ingrid.martens@vdab.be of  ibo@vdab.be. In het kader van IBO-Interim volg je namelijk nog een extra algemene ‘opleiding IBO’.

Wie meer wil weten over IBO-interim kan terecht op deze link.