U bent hier

Hoe krijg je toegang tot Mijn Loopbaan voor partners?

Standaard toegangsprocedure

Om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP), doorloop je de volgende stappen.

Is je organisatie nog niet gekend bij VDAB i.k.v. MLP? 

 • Bezorg ons, in tweevoud, een elektronisch ingevulde en manueel of digitaal ondertekende Verwerkersovereenkomst. Let op: deze overeenkomst moet ondertekend zijn door een gemachtigd persoon die de verantwoordelijkheid draagt over de medewerkers die gegevens verwerken.
 • Bezorg ons een volledig ingevulde Organisatiefiche.
 • Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie. Het volgen van de opleiding en het doorlopen van de bijhorende webcursussen is een absolute voorwaarde voor het activeren van je login. Je zal hiervoor ten laatste 1 week voor de opleidingsdatum uitgenodigd worden.
 • Stuur alle originele, ingevulde en manueel ondertekende documenten naar:
  VDAB - Team Gebruikersbeheer
  Guido Gezellelaan 7
  8800 Roeselare
  Indien digitaal ondertekend, mail je de Verwerkersovereenkomst en Organisatiefiche naar: gebruikersbeheer@vdab.be.

Is je organisatie al gekend bij VDAB i.k.v. MLP? 

Vraag aan de administrator van je organisatie om je toe te voegen als gebruiker. De administrator vraagt dan voor jou het toegangsrecht 'Mijn Loopbaan voor Partners' via 'Toegangsbeheer" aan.

Schrijf je in voor een MLP-opleidingssessie. Ten laatste 1 week voor de opleidingsdatum ontvang je hiervoor een uitnodiging.

Bezorg ons een volledig ingevulde Organisatiefiche via gebruikersbeheer@vdab.be.
Pas na het doorlopen van deze stappen en volgen van de opleiding, activeren we je login tot Mijn Loopbaan voor Partners. Met je geactiveerde login ben je in staat om opleidingen, begeleidingen of bemiddelingsacties te registreren.

 

Bijzondere toegangsprocedures

Bij onderstaande projecten is er een afwijkende procedure om toegang te krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Outplacement begeleiding

VDAB en Federgon richtten een certificeringsorgaan voor de outplacementsector op (CERTO). Dankzij het certificaat dat dit orgaan uitreikt, kunnen outplacementkantoren de kwaliteit van hun diensten garanderen aan de betrokken bedrijven en werknemers.

Het outplacementkantoor dient een aanvraag tot certificering in te vullen. Het kantoor ontvangt van het certificeringsorgaan via mail de ontvankelijkheid van de aanvraag (dit is nog niet het certificaat!).  Met deze mail vraagt het kantoor bij VDAB toegang tot MLP aan.  Stuur de mail door naar gebruikersbeheer@vdab.be.

Meer info vindt u hier.

Naast deze verplichte extra stap, volg je de standaard toegangsprocedure.

 

Project Leren en Werken

Wil je toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners in het kader van registraties voor het project Leren en Werken? Bezorg het Departement Onderwijs een ingevulde organisatiefiche via e-mail naar LerenEnWerken@Vlaanderen.be Vermeld in het onderwerp van de e-mail: MLP Organisatiefiche.

De Opdrachthouder van het Departement Onderwijs en Vorming organiseert eveneens de opleidingssessies voor het project Leren en Werken. Lees meer >.

 

Partners intensieve begeleidingstrajecten

 • Tenders Intensieve Begeleiding en Bemiddeling:
  Moet je registraties uitvoeren in het kader van de Tenders Intensieve Begeleiding en Bemiddeling (TIBB)? Dan wordt je project beheerd door de centrale dienst tendering.
  Stuur je Curriculum Vitae in de juiste vorm (zie inschrijvingsformulier) voor beoordeling naar de projectmedewerker. Vergeet niet om je in te schrijven in een opleidingssessie.
   
 • Werkinleving voor Jongeren (WIJ):
  Moet je registraties uitvoeren in het kader van de Werkinleving voor Jongeren (WIJ)?
 • TIW - Tender Intensief werkplekleren
  Stuur je Curriculum Vitae en je persoonlijke gegevens (voornaam, naam, rijksregisternummer, e-mailadres en telefoonnr) naar je projectopvolger.

De projectfiches van TIBB, WIJ en TIW zijn na te lezen op volgende pagina: http://partners.vdab.be/cvs/projecten.shtml.