U bent hier

Kansengroepbepaling

VDAB onderscheidt vier kansengroepen:

 • Personen van een allochtone origine
  Ieder dossier dat voldoet aan minimum één van onderstaande voorwaarden krijgt het label van
  kansengroep allochtonen:
  • een nationaliteit die niet behoort tot één van de landen van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland;
  • een herkomst die niet behoort tot één van de landen van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.
  • De herkomst wordt bepaald aan de hand van de historiek van nationaliteiten uit de Kruispuntdatabank en gaat drie bewegingen terug.

  Voorbeelden ter verduidelijking:

  • Het dossier van iemand die zich vorig jaar heeft laten naturaliseren tot Belg maar voorheen Chinees was, wordt gelabeld als allochtoon.
  • Het dossier van iemand die door Belgische ouders geadopteerd geweest is als kind, maar voorheen de Chinese nationaliteit had, wordt gelabeld als allochtoon.
  • Het dossier van iemand die nu Belg is, voorheen Duitser, en daarvoor Turk was, wordt gelabeld als allochtoon.
 • Kortgeschoolden
  Ieder dossier dat één van de volgende mogelijkheden als hoogst behaalde diploma heeft, behoort tot de kansengroep kortgeschoolden:
  • getuigschrift van het lager onderwijs;
  • getuigschrift van de eerste of tweede graad van het algemeen-, technisch-, kunst- of beroepssecundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO/BuSO);
  • getuigschrift deeltijds beroepssecundair onderwijs;
  • getuigschrift leertijd (middenstandsopleiding).

  Opmerking
  Als er geen diploma in het dossier staat, dan wordt een dossier ook gelabeld als kortgeschoold indien één van de volgende lijnen in ‘Stappen naar werk’ staat:

  • ‘Scholingsgraad werknemer’ in toestand ‘Kortgeschoold’;
  • ‘Werknemersopleiding’ in toestand ‘Aangifte werkgever’ met resultaatscode ‘Kortgeschoold’;
  • ‘Werknemersopleiding’ in toestand ‘Aangifte Syntra’ met resultaatscode ‘Kortgeschoold’.
 • Personen met een arbeidshandicap
  Ieder dossier dat minstens één indicatie van een arbeidshandicap op status ‘bevestigd’ heeft waarvan de begindatum niet in de toekomst ligt en de einddatum nog niet verstreken is, wordt gelabeld als kansengroep arbeidshandicap.
 • Ouderen (55-plussers)
  Ieder dossier waarbij de geboortedatum aangeeft dat de persoon 55 jaar of ouder is, behoort tot de kansengroep ouderen