U bent hier

Cliëntvolgsysteem wordt Mijn loopbaan

Op 23 januari 2012 wordt de VDAB-website opgefrist. De handleidingen, projectfiches en andere documenten die je kunnen helpen bij de registraties vind je nog steeds op onze vertrouwde webstek: http://partners.vdab.be/cvs.

Ook de lay-out van het Cliëntvolgsysteem (CVS) wordt vernieuwd vanaf 23 januari 2012. Dit opgefriste CVS krijgt vanaf dan ook een nieuwe naam: Mijn loopbaan.

Alles wat je tot nu toe kon doen in CVS blijft mogelijk in Mijn loopbaan:

  • een dossier aanvullen met gegevens;
  • een begeleidingstraject beheren;
  • “stappen naar werk” toevoegen en bewerken;
  • prestaties en vergoedingen registeren;

Er wijzigt niets aan de registraties die moeten gebeuren i.k.v. (CVS-)projecten.

De plaats waar persoonsgegevens, “stappen naar werk”, begeleidingstrajecten, … weggeschreven worden, wijzigt in Mijn loopbaan. In Mijn loopbaan wordt er gewerkt met tabs i.p.v. een linkerkolom met blauwe linken.

Meer informatie over Mijn loopbaan staat in de volgende documenten:

Alle bestaande partnerconsulenten worden in de week van 19 december 2011 via mail ingelicht over de lancering van Mijn loopbaan. Begin januari 2012 ontvangen alle bestaande partnerconsulenten via mail een webcursus die hen informeert over de belangrijkste functionaliteiten in Mijn loopbaan. Het is niet verplicht om deze webcursus door te nemen. We raden echter wel aan om de hoofdstukken die relevant zijn voor de registraties na te lezen. De webcursus is modulair opgebouwd, je hoeft hem dus niet helemaal door te nemen.

De procedure voor het aanvragen van een login en de procedure voor het aanvragen van inzagerechten verloopt nog steeds zoals voorheen. Ook de gebruikersnaam en het paswoord van de bestaande gebruikers veranderen niet.

Contactpersonen

Antwerpen

Brussel

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen