U bent hier

Doelgroepvermindering voor jongeren

© Shutterstock

Werf je een medewerker aan die jonger is dan 25 en geen diploma hoger onderwijs heeft? Dan kom je in aanmerking voor een doelgroepvermindering als je aan de nodige voorwaarden voldoet. 

Wanneer kom ik als werkgever in aanmerking voor een doelgroepvermindering voor jongeren?

Ben je gevestigd in het Vlaamse gewest? Dan kom je in aanmerking voor de doelgroepvermindering als je medewerker aan deze voorwaarden beantwoordt.

 • Hij trad op 1 juli 2016 bij jou in dienst of daarna.
 • Hij was jonger dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal dat je hem in dienst nam.   
 • Hij is laaggeschoold of middengeschoold.
  • Laaggeschoold betekent dat hij geen diploma secundair onderwijs heeft of geen getuigschrift heeft van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs. 
  • Middengeschoold betekent dat hij hoogstens een diploma secundair onderwijs heeft of een getuigschrift heeft van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs. 
 • Hij heeft een account voor Mijn loopbaan.
 • Hij is niet meer voltijds leerplichtig.
 • Hij verdient niet meer dan een bepaald bedrag.
  • Concreet mag zijn refertekwartaalloon:
   • gedurende de eerste 4 kwartalen niet hoger zijn dan 7.500 euro, en
   • gedurende de volgende 4 kwartalen niet hoger zijn dan 8.100 euro. 
  • Het refertekwartaalloon is het brutoloon dat hij verdient als hij tijdens een kwartaal voltijds en ononderbroken werkt.

Hoe hoog is de doelgroepvermindering voor jongeren die ik krijg als werkgever?

 • Werf je een laaggeschoolde jongere aan? Dan word je gedurende 8 kwartalen volledig vrijgesteld van de socialezekerheidsbijdagen die je voor de jongere moet betalen.
 • Werf je een middengeschoolde jongere aan? Dan krijg je gedurende 8 kwartalen een RSZ-vermindering van maximaal 1000 euro per kwartaal. 

Hoe vraag ik de doelgroepvermindering voor jongeren aan?

 • Na elk kwartaal kan je een doelgroepvermindering aanvragen voor het afgelopen kwartaal. 
 • Duid op de tewerkstellingslijn bij de driemaandelijks DmfA-aangifte de correcte verminderingscode aan.
 • De RSZ voert de vermindering automatisch door of brengt je op de hoogte als je niet in aanmerking komt.

Waar vind ik meer info over de doelgroepvermindering voor jongeren?

Ben je een jongere zonder hoger diploma en wil je dat je werkgever een doelgroepvermindering voor jou kan krijgen?

Dan heb je een account nodig voor Mijn loopbaan. 

Maak een account aan. Vul de gevraagde gegevens in en kies bij 'Inschrijven bij VDAB als werkzoekende' voor de optie 'Nee, ik wil mij enkel registreren voor Mijn loopbaan om ervoor te zorgen dat mijn werkgever een RSZ-korting kan aanvragen'.