Betrokken medewerkers

We kunnen onze klanten pas tevreden stellen, als ook onze eigen medewerkers gezond, geëngageerd en tevreden zijn. Daarom dragen we zorg voor onze medewerkers en stimuleren we hun maatschappelijk engagement.

Gezonde medewerkers vormen de basis van onze organisatie. Daarom namen we al heel wat initiatieven rond mobiele gezondheidsapps, yoga, sport en mindfulnesstrainingen op het werk.

Daarnaast zijn veel VDAB’ers -zowel binnen als buiten hun job- maatschappelijk betrokken. Dat engagement appreciëren we enorm en willen we ondersteunen.

We werken ook samen met het agentschap van Belgische ontwikkelingssamenwerking aan projecten in ontwikkelingslanden.

Onze doelstellingen

  • We realiseren een stijging van de algemene medewerkerstevredenheid tegen 2020, en een stijging van 5% tegen 2025.
  • We streven naar een ziekteverzuimpercentage lager dan het gemiddelde van de Vlaamse overheid, met een daling van minimum 1.5% tegen 2020 en 3% tegen 2025.
  • We steunen het maatschappelijk engagement van onze medewerkers. We mikken op 30% medewerkers die zich inzet voor één of meerdere maatschappelijke projecten in 2020, en 50% tegen 2025.

Hiermee leveren we onze bijdrage tot de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

Goede gezondheid en welzijn
Eerlijk werk en economische groei
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

In de praktijk

Mekkerland

Veel VDAB-medewerkers zetten zich in hun vrije tijd belangeloos in voor goede doelen.

Zo is er bijvoorbeeld het project Mekkerland: een boerderij in de stad Gent.

Expertisedeling in het buitenland

In samenwerking met Enabel, het agentschap van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, verlenen we regelmatig onze steun aan projecten in ontwikkelingslanden.