Een brede maatschappelijke impact

Als overheidsorganisatie met meer dan 5.000 personeelsleden, willen we onze positieve impact op de maatschappij maximaliseren. Dit doen we door duurzaam aan te kopen, en onze partners te stimuleren om duurzaam te ondernemen.

We kiezen resoluut voor duurzame aankopen. Zo is al ons papier gerecycleerd, kiezen we voor fairtrade waar mogelijk en heeft het hout dat in onze opleidingen gebruikt wordt een milieulabel.

Tijdens onze opleidingen zetten we in op het ontwikkelen van groene competenties bij onze cursisten. Want dit zijn de competenties van de toekomst, waarmee mensen sterker op de arbeidsmarkt staan.

Onze doelstellingen

Duurzaamheid is een criterium in al onze sectorale ondernemingsplannen. We vertalen de principes van duurzaam ondernemen tot op het niveau van onze opleidingen en begeleidingen.

  • We streven naar de integratie van duurzaam ondernemen in 80% van de sectorale ondernemingsplannen op Vlaams én provinciaal niveau tegen 2020, en 100% tegen 2025.
  • We streven naar 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020.
  • We zijn de meest duurzame overheidsorganisatie binnen de Vlaamse overheid tegen 2020: alle VDAB medewerkers en cursisten zijn op de hoogte van het duurzaamheidsbeleid van de organisatie zodat zij dit mee uitdragen (90% in 2020 - 100% in 2025). En we realiseren 80% positieve evaluaties van ons duurzaamheidsbeleid na een bevraging bij onze partners tegen 2025.

Hiermee leveren we onze bijdrage tot de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

Verantwoorde consumptie en productie
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

In de praktijk

Duurzaamheid in ons opleidingsaanbod

Een groene en duurzame economie vraagt werknemers die nieuwe technologieën kunnen hanteren. Daarom hervormen we ons opleidingsaanbod.

VDAB haalt de Fairtrade Award binnen

Die award kregen we als erkenning omdat een aanzienlijk deel van ons cateringaanbod fairtrade is.