De Sustainable Development Goals en VDAB

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt tegen 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken.

De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationale duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar.

De SDG’s zijn zeer uiteenlopend en gaan onder andere over armoedebestrijding en het klimaat, maar ook over waardig werk en onderwijs voor iedereen. Ze bieden een leidraad voor nationale overheden om duurzaam te werken. Ook voor VDAB zijn ze richtinggevend.

VDAB heeft een aantal SDG's geselecteerd en bekeken hoe onze organisatie kan bijdragen aan deze globale doelstellingen. We gaan een actief engagement aan voor de volgende SDG's:

Eerlijk werk en economische groei

Mensen langer en met meer goesting aan werk helpen, daar gaan we voor. Onze opdracht is werkzoekenden begeleiden naar duurzaam werk. Wij verkiezen daarbij loopbaanzekerheid boven werkzekerheid. Samen met partners brengen we mensen dichter bij de arbeidsmarkt.

Ongelijkheid verminderen

We streven naar gelijke kansen voor iedereen. We zorgen er mee voor dat iedereen gelijke toegang heeft tot opleiding en brengen mensen uit kansengroepen dichter bij de arbeidsmarkt.

Geen armoede

VDAB gelooft in de kracht van duurzaam werk als hefboom om uit de armoede te geraken.

Kwaliteitsonderwijs

Bij VDAB geloven we in levenslang leren. We werken mee om de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen en werken daarom een breed opleidingsaanbod uit. Zo brengen we onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar.

Verantwoorde consumptie en productie

VDAB moedigt de ontwikkeling van innovatieve en duurzame productie en consumptie bij bedrijven aan. We willen daarbij zelf het goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld te streven naar een 100% duurzaam aankoopbeleid.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Naast onze eigen dienstverlening, werken we samen met verschillende partners. Zo streven we naar een zo groot mogelijke impact op de arbeidsmarkt.

Hiermee leveren we onze bijdrage tot de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

Geen armoede
Kwaliteitsonderwijs
Eerlijk werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Verantwoorde consumptie en productie
Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Sustainable Development Goals