​​​​​​​Genderneutraal taalgebruik   

We maken geen onderscheid tussen onze medewerkers op basis van hun geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. Competenties, daar draait het om.

Ook onze dienstverlening is genderneutraal.

Wat is genderneutraliteit?

Genderneutraliteit betekent dat je bewust niet kiest tussen vrouwelijke en mannelijke genderidentiteiten.

Je vermijdt om labels te plakken op personen, want er is meer dan alleen 'man' of 'vrouw' zijn:

  • Het betekent dat mannen en vrouwen als gelijken worden behandeld, en dat het verschil tussen hen geen ongerechtvaardigde verschillen genereert.
  • Het betekent gelijkwaardigheid tussen mensen van wie de seksuele identiteit al dan niet overeenkomt met het biologische geslacht waarmee zij geboren zijn.

Een genderneutrale overheid maakt geen onderscheid tussen personen op basis van hun biologische geslacht, hun genderidentiteit of genderexpressie.

Wat houdt het project genderneutraal taalgebruik in?

Het project genderneutraal taalgebruik ontstond vanuit een samenwerking met de Vlaamse overheid.

De bedoeling is om de taal van VDAB (intern en extern) zo genderneutraal te maken.

Binnen het kader van dit project werd onder andere een screeningsinstrument ontwikkeld, zodat al onze vacatures gescreend worden op genderneutraliteit.

Maar we doen meer. Zo doen we ook onderzoek naar de mogelijkheid om de taal in al onze communicatie zo genderneutraal mogelijk te maken. Op die manier kan elke tekst die we uitsturen worden herbekeken vanuit de genderneutrale aanpak.