U bent hier

Een sterke HR-partner

Als arbeidsbemiddelingsdienst hebben we een grote impact op de maatschappij. Daarom willen we dat onze klanten -werkzoekenden, werkgevers en werknemers- tevreden zijn over onze dienstverlening.

Dit willen we bereiken door te luisteren naar onze klanten. We organiseren tevredenheidsmetingen en zetten klantenpanels op, zodat we samen de meest gepaste dienstverlening kunnen uitwerken.

We zetten ook in op een snelle en efficiënte vacaturematching. Bijvoorbeeld door mobiele opleidingen te organiseren voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Mobiele opleidingen gaan niet door in de opleidingscentra van VDAB, maar rechtstreeks bij werkgevers die knelpuntvacatures hebben. 

Onze doelstellingen

  • We streven naar een exellente dienstverlening. Concreet: we gaan voor een stijging van de klanttevredenheid van 5% tegen 2020, en 10% tegen 2025.
  • We streven naar een evenredige dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal op elkaar af te stemmen. Concreet: tegen 2020 bepalen we voor alle vacatures waarvoor een werkgever onze hulp vraagt, binnen de 5 dagen welke acties we zullen ondernemen om de vacature in te vullen. Bovendien zorgen we binnen de maand voor een aantal kandidaten.

Hiermee leveren we onze bijdrage tot de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

In de praktijk