Inclusief en duurzaam werk

Een duurzame VDAB betekent dat we er zijn voor al onze klanten, met extra aandacht voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor ons telt iedereen mee. Bovendien willen we onze klanten niet alleen snel, maar ook duurzaam aan een job helpen.

Hoe? Door bijvoorbeeld de instapvoorwaarden voor beroepsopleidingen te verlagen. Want door het wegwerken van drempels, geven we iedereen een kans.

Ook de toegankelijkheid van onze gebouwen vinden we belangrijk. Zo voelen ook personen met een handicap zich welkom bij ons.

En omdat we diversiteit hoog in het vaandel dragen, zetten we in op de vertegenwoordiging van kansengroepen in ons eigen personeelsbestand.

We realiseerden al heel wat op het vlak van diversiteit. Zo lanceerden we het project genderneutraal taalgebruik, met als doel de taal van VDAB -intern en extern- zo genderneutraal mogelijk te maken.

Onze doelstellingen

VDAB voorziet een dienstverlening die 100% inclusief is tegen 2025:

  • Bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening toetsen we altijd af of geen enkele groep uitgesloten wordt. We beogen daarbij een inclusiviteit van 90% tegen 2020, en 100% tegen 2025.
  • Onze gebouwen zijn toegankelijk voor iedereen (2025).
  • We willen ons streefcijfer inzake interne diversiteit behalen. Concreet: 16% personen met migratieachtergrond, 50% vrouwen in managementfuncties, en 6% personen met een arbeidsbeperking of chronische ziekte tegen 2020.

We streven naar een stijging van de duurzame uitstroom naar werk van alle kwetsbare werkzoekenden met 5% tegen 2020, en 10% tegen 2025. Dat wil zeggen dat we opvolgen of werkzoekenden die aan het werk gaan, gedurende 12 opeenvolgende maanden aan het werk blijven.

Hiermee leveren we onze bijdrage tot de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

Kwaliteitsonderwijs
Gendergelijkheid
Eerlijk werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen

In de praktijk

Genderneutraal taalgebruik

VDAB maakt geen onderscheid tussen zijn medewerkers op basis van hun geslacht, genderidentiteit of genderexpressie.

Sustainable Partnership Award

VDAB wint een award voor een project dat vluchtelingen opleidt tot industrieel schilder van hoogspanningsmasten.