VDAB pleit voor inclusie op de arbeidsmarkt

"We hebben een inclusieve arbeidsmarkt nodig”. Dat zeggen Fatima Yassir en Wendy Ranschaert, beiden expert inclusie bij VDAB. Want inclusie draagt bij aan een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt, en zorgt voor innovatie. Daarom lanceerden ze het boek #ZeroExclusion.

Met #ZeroExclusion willen Fatima en Wendy een beweging op gang brengen van inclusieve ondernemingen.

In het boek komen 15 experten en 10 ondernemers aan het woord, met verhalen vanuit de theorie en de praktijk. Naast bijdragen van Sarah Vansteenkiste, Luc Henau, Stijn Baert, Fons Leroy, Yasmien Naciri en Karel Van Eetvelt, schreven ook vertegenwoordigers van Microsoft, Lidl en Manpower mee.

“#ZeroExclusion is meer dan een boek”, zegt Fatima Yassir. “Het is de start van een campagne die organisaties en experten uitnodigt om een inclusieve reis aan te vatten.”

Naar een inclusieve arbeidsmarkt met 120.000 extra werkenden

De Vlaamse Regering streeft naar 120.000 extra Vlamingen aan het werk in deze legislatuur.

“Om dat te behalen zullen we iedereen in de beroepsactieve bevolking kansen moeten geven”, zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB. “Een inclusief hr-beleid is dé toegang tot de talenten op onze arbeidsmarkt van morgen. Wie morgen medewerkers wil vinden, zal zijn blik moeten verruimen.”

Er valt nog een weg af te leggen. Vandaag ligt de werkzaamheidsgraad bij mensen met een migratieachtergrond of mensen met een beperking opvallend lager dan bij de rest van de bevolking. De werkzaamheidsgraad bij personen met een beperking lag in 2018 op 46%. Bij personen zonder beperking was dat 80%. Bij mensen met een migratieachtergrond lag dat cijfer iets hoger: 61%. Bij mensen zonder migratieachtergrond was dat 76%.

Zonder 'outsiders' is het moeilijk om 'outside the box' te denken

"Inclusie is geen gimmick voor pr-lijstjes, zoals diversiteit dat te lang is geweest”, zegt Wim Adriaens. “Het is een voorwaarde voor bedrijven die innovatief willen zijn.”

Diversiteit zorgt ervoor dat een probleem of uitdaging vanuit verschillende perspectieven bekeken wordt. “Zonder ‘outsiders’ is het moeilijk om ‘outside the box’ te denken” vat expert Sven De Haeck samen. Stijn Baert vult aan dat uit Amerikaans onderzoek blijkt dat faillissementen meer voorkomen bij bedrijven die discrimineren.

Je moet het gewoon doen

Voor heel wat bedrijven is zo’n inclusieve werkvloer een hele uitdaging.

Sarah Vansteenkiste stelt dat bedrijven voor een deel zelf de krapte op de arbeidsmarkt creëren door niet inclusief te zijn. Maar er zijn intussen wel voorbeelden van bedrijven die er wel in slagen. Het boek #ZeroExclusion bevat tien voorbeelden van bedrijven, waaronder Lidl, Chronos, Harte Troef, Mamzel en Manpower. Zij vertellen dat het kan, dat het niet zo moeilijk is, maar ook dat het niet vanzelf gaat.

“Als er één conclusie is die we kunnen trekken uit al de verhalen, is het dat je het gewoon moet doen”, zegt Wendy Ranschaert. “Door simpelweg samen rond de tafel te gaan zitten en elkaar een kans te geven, kom je al een heel eind”.

Al moet het daar niet bij blijven en zit het succes in het vervolg op dat gesprek. “Het vraagt inspanningen, van beide kanten, daar gaan we niet flauw over doen. Maar die inspanning is het meer dan waard en levert iedereen iets op.”

Wendy Ranschaert en Fatima Yassir
Wendy Ranschaert en Fatima Yassir 

"Het personeelsbeleid van de 21ste eeuw zal inclusief zijn, of het zal niet zijn. We hebben elk talent nodig. Dat wordt duidelijk gemaakt door de krapte op de arbeidsmarkt. We moeten iedereen voldoende en aangepaste kansen geven.

In het boek staan inspirerende getuigenissen over hoe je hier als organisatie mee aan de slag kan. Deze Vlaamse Regering wil door samenwerking en dialoog drempels wegwerken zodat ook kwetsbare werkzoekenden en werknemers kansen krijgen op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen."

Hilde Crevits over #ZeroExclusion
Vlaams minister van Werk