Ons milieu- en energiebeleid

We hebben een milieubeleid dat uit zes pijlers bestaat: afval, mobiliteit, energie, grondstoffen, water en milieu- en energiebeheer.

1. Milieu- en energiebeheer

We hebben een doordacht milieubeheer:

 • Lees onze milieu- en energiebeleidsverklaring en het VDAB toepassingsgebied.
 • VDAB heeft reeds sinds 2006 een ISO 14001 certificaat. Dat wil zeggen dat we de milieuwetgeving toepassen, en onze resultaten voortdurend proberen te verbeteren.
 • VDAB heeft in 2020 eveneens een ISO 50001 certificaat voor zijn energiemanagementsysteem behaald!
 • Nieuwe personeelsleden krijgen tijdens hun eerste werkperiode uitleg over het beleid rond duurzaam ondernemen.
 • We voeren een kwalitatief en milieuvriendelijk aankoopbeleid en streven naar 100% duurzame aankopen.
 • Tijdens de jaarlijkse audits lijsten we de knelpunten binnen ons milieu- & energiezorgsysteem op en stellen we verbeteracties voor.
 • We zorgen ervoor dat in al onze huurovereenkomsten milieuclausules worden opgenomen.
 • Bij de start van onze opleidingen maken we milieu-afspraken met de cursisten met richtlijnen voor milieu- & energie.
 • De milieuvriendelijke toestellen in onze opleidingscentra krijgen een label.

2. Afval

We hebben een duurzaam afvalbeleid:

 • We stelden een interne afvalgids samen die rekening houdt met de wettelijke verplichtingen en praktische problemen.
 • We proberen zo min mogelijk afval te produceren. Produceren we er toch dan zorgen we voor hergebruik en recuperatie. Ook tijdens onze opleidingen. We hergebruiken bijvoorbeeld de bakstenen om muren te leren metsen tijdens de opleiding metsen.
 • Het verpakkingsafval van nieuwe toestellen en computers bezorgen we terug aan de leverancier of laten we inzamelen door een erkende ophaler.
  Hiervoor krijgen we een Val-I-Pac-premie.
 • We hebben we 15 soorten gescheiden afvalfracties. Onze gebouwen worden uitgerust met diverse soorten afvalbakjes zodat iedereen optimaal kan deelnemen aan het sorteerproces.
 • Tijdens vergaderingen drinken we water uit waterkannen in plaats van uit flessen. Zo verkleinen we de afvalberg.
 • Al onze opleidingscentra hebben hun eigen containerpark.
 • Cursisten die werkstukken moeten maken, krijgen de opdacht deze zo klein mogelijk te houden. Zo gebruiken ze minder materiaal en creëren ze minder afval.

3. Mobiliteit

We hechten belang aan de mobiliteit van onze medewerkers:

 • Onze personeelsleden kunnen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Telewerk wordt aangemoedigd als de jobinhoud het toelaat.
 • Collega's die met de fiets naar het werk komen, krijgen een fietsvergoeding.
 • Een sportcomité promoot sport onder het personeel.
 • Voor dienstopdrachten kunnen onze medewerkers een auto bij Cambio autodelen huren.
 • We promoten carpooling bij ons personeel en onze cursisten.
 • Elke nieuwe locatie is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Alle vergaderlocaties zijn vlot bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Cursisten die les volgen in moeilijk bereikbare opleidingscentra, kunnen rekenen op speciaal ingelegde bussen.

4. Energie

We springen bedachtzaam om met energie:

 • We sensibiliseren onze medewerkers om minder te printen en te kopiëren.
 • We vervangen alle spaarlampen en TL lampen door LED-verlichting die we voorzien van daglichtsturing en bewegingsdetectoren.
 • We voorzien timers op onze koffie-, drank- en snoepautomaten.
 • Al onze gebouwen gebruiken 100% groene stroom.
 • We vervangen geleidelijk alle desktops door laptops.
 • De verwarmingsketels worden zorgvuldig onderhouden en regelmatig gecontroleerd.
 • Al 30 locaties van VDAB hebben zonnepanelen.
 • In alle grote VDAB-gebouwen hangt het EPC-certificaat. Dat vertelt hoeveel energie het gebouw nodig heeft per vierkante meter om verwarmd en verlicht te worden.
 • Wanneer we nieuwe toestellen aankopen, houden we rekening met hun energieverbruik.
 • Een energiemanagementsysteem toont hoe het gesteld is met ons energieverbruik. Meten is weten.
 • In onze opleidingscentra houden we de temperatuur laag wanneer er veel fysieke arbeid plaatsvindt.

5. Grondstoffen

We hebben een efficiënt grondstoffenbeleid:

 • We gebruiken zo min mogelijk chemische producten en maken schoon met milieuvriendelijke producten.
 • Om papierverspilling tegen te gaan en onze personeelsleden toch voldoende te informeren, maken we gebruik van elektronische nieuwsbrieven.
 • We gebruiken milieuvriendelijke kantoorartikelen, zoals herbruikbare balpennen, stiften en correctors.
 • Ons papier is 100% gerecycleerd en wordt apart ingezameld wat recyclage mogelijk maakt.
 • We sensibiliseren onze medewerkers om minder te printen en te kopiëren.
 • Waar mogelijk wordt in de houtopleidingen gewerkt met FSC-gelabeld hout. Dit wil zeggen dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.
 • Ons gerecycleerd toiletpapier (Satino Black) heeft een ecolabel én cradle-2-cradle certificaat. Dat betekent dat het materiaal volledig gerecycleerd wordt van 'wieg tot graf'.
 • Kapotte stoelen krijgen een nieuw leven door herstoffering.
 • Na een printeroptimalisatie -een herverdeling van printers over de gebouwen- gebruiken we nu 50% minder printers.
 • Het schoonmaakpersoneel en de cursisten uit de schoonmaakopleidingen gebruiken doseersystemen. Zo wordt er geen druppel schoonmaakproduct te veel gebruikt.

6. Water

We springen spaarzaam om met water:

 • Er staan spaartoetsen op alle nieuwe kranen en toiletten in onze kantoren en opleidingscentra.
 • We werken met waterspaarsystemen tijdens opleidingen die veel water vergen, zoals schilderen en carrosserie.
 • We maken gebruik van hemelwater waar mogelijk. Bijvoorbeeld voor het wassen van onze voertuigen, of voor het sanitair.
 • Bijna al onze gebouwen zijn aangesloten op het openbaar rioleringsnetwerk. Waar dat niet het geval is, staan wij zelf in voor de waterzuivering.