Milieubewustzijn

We doen heel wat inspanningen om zorg te dragen voor het leefmilieu.

We hebben een goed doordacht milieubeleid, conform de internationale ISO 14001 norm. Zo sensibiliseren we onze medewerkers om zuinig om te springen met energie, water en papier en bij de start van onze opleidingen maken we milieu-afspraken met onze cursisten.

Onze doelstellingen

  • De milieuzorg en het milieubeheer van VDAB is georganiseerd conform ISO 14001.
  • We realiseren in de periode 2005-2030 een reductie van minstens 40% van de CO2-emissie door aangepast brandstofverbruik.
  • We verhogen de energie-efficiëntie en beperken het energieverbruik zodat we voldoen aan de EU 20/20/20-richtlijn. Die richtlijn staat voor 20% minder energie, 20% minder emissies en 20% meer duurzame energiebronnen tegen 2020.

Hiermee leveren we onze bijdrage tot de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

Schoon water en sanitair
Betaalbare en duurzame energie
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie

In de praktijk

Ons milieubeleid

VDAB heeft een milieubeleid dat uit zes pijlers bestaat: afval, mobiliteit, energie, grondstoffen, water en milieubeheer.

VDAB behaalt eerste ISO-50001-certificaat

Energiebewustzijn is een dagelijks aandachtspunt voor elke medewerker en cursist bij VDAB. Dat is ook een van de redenen waarom we dit ISO 50001-certificaat behaalden.

Lean and Green @VDAB

Met de 'Lean and Green Star' erkent het Vlaams instituut voor de logistiek VDAB voor het engagement om binnen de vijf jaar de CO²-uitstoot met minstens 20% te reduceren.