Milieubewustzijn

We doen heel wat inspanningen om zorg te dragen voor het leefmilieu.

We hebben een goed doordacht milieubeleid, conform de internationale ISO 14001 norm. Zo sensibiliseren we onze medewerkers om zuinig om te springen met energie, water en papier en bij de start van onze opleidingen maken we milieu-afspraken met onze cursisten.

Onze doelstellingen

  • De milieuzorg en het energiebeheer van VDAB zijn georganiseerd conform ISO 14001 en ISO 50001.
  • Tegen 2030 realiseren we een reductie van minstens 75 % van de CO2-emissie, 32,5% minder energieverbruik en 32,5% productie van energie uit hernieuwbare bronnen.
  • Tegen 2040 willen we klimaatneutraal zijn (= 0% CO2-uitstoot of 100% reductie CO2)

Hiermee leveren we onze bijdrage tot de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

Schoon water en sanitair
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Leven in het water
Leven op het land

In de praktijk

Ons milieubeleid

VDAB heeft een milieubeleid dat uit zes pijlers bestaat: afval, mobiliteit, energie, grondstoffen, water en milieubeheer.

VDAB behaalt eerste ISO-50001-certificaat

Energiebewustzijn is een dagelijks aandachtspunt voor elke medewerker en cursist bij VDAB. Dat is ook een van de redenen waarom we dit ISO 50001-certificaat behaalden.

Lean and Green @VDAB

Met de 'Lean and Green Star' erkent het Vlaams instituut voor de logistiek VDAB voor het engagement om binnen de vijf jaar de CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren.