U bent hier

Evaluatie Tendering

In kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid een tendering opgezet voor een evaluatie van de tendering als instrument voor de arbeidsmarktwerking.

Via deze offerteaanvraag zoekt de VDAB een externe evaluator die de concepten en processen van het tenderbeleid zal evalueren en beleidsadvies formuleert. De opdrachtperiode bestrijkt 7 maanden, uiterlijk tot 30 november 2009.

De opening van de offertes is voorzien op 20 maart 2009 om 11 uur.

Documenten

Contactpersonen:

Luc Van De Putte en Gregory Verhaeghe
E-mail: evaluatietendering@vdab.be
Tel. 02 506 17 81
Fax. 02 506 17 22