Evenementen

Bootcamp: Inclusieve instroom

Wat is het?

Ondervind je als organisatie moeite met het aantrekken van diverse doelgroepen en talenten, of raken vacatures niet ingevuld? Daar kunnen we je in dit bootcamp bij ondersteunen. Aan de hand van theorie, maar vooral praktijk, krijg je meer inzicht in de zaken waar je op kan letten bij het openstellen van vacatures. Outreachend werken, positieve acties, alternatieve en out-of-the-box selectieprocedures, onthaalprocedures, … We nemen ze allemaal samen onder de loep! Daarnaast bekijken we ook hoe de huidige selectie- en aanwervingsprocedure van je organisatie in elkaar zit, en waar eventueel (al dan niet) verborgen uitsluitingsmechanismen schuilen. Eens we die hebben ontdekt, reiken we je oplossingen en handige tips aan om deze in de toekomst te elimineren. Dankzij onze praktijkgerichte aanpak heb je bij het einde van dit traject een inclusievere instroom! Een bootcamp is een intensief en vooral interactief traject op het gebied van houding, vaardigheden en kennis. Een bootcamp daagt je uit werk te maken van een specifieke uitdaging of actueel thema binnen de eigen organisatie. Dit doe je niet alleen, maar samen met collega's uit andere (sociale) ondernemingen uit verschillende sectoren. Zo leer je niet alleen van de expert die de bootcamp begeleidt, maar zeker ook van elkaar in een open en vertrouwelijke sfeer. Een bootcamp bestaat uit vijf sessies van een halve dag.

Wie organiseert het?

Hands-on Inclusion

Voor wie wordt het georganiseerd?

Voor organisatie- en HR-verantwoordelijken van ondernemingen uit de social profit en de profitsector.

Sessies

Datum Startuur Einduur Locatie
donderdag, 16 september 2021 12:30 16:00 Online
donderdag, 7 oktober 2021 13:00 16:00 Online
donderdag, 28 oktober 2021 12:30 16:00 Online
donderdag, 18 november 2021 13:00 16:00 Online
donderdag, 2 december 2021 12:30 16:00 Online