Evenementen

Bootcamp: Inclusieve werkvloer (Limburg - Leuven)

Wat is het?

Een inclusieve werkvloer is een plek waar elke werknemer zich goed, welkom, aanvaard en gewaardeerd voelt. Inclusiviteit is dus nauw verbonden met welzijn en sfeer op de werkvloer. Waarom is het belangrijk om hiermee aan de slag te gaan als werkgever? De sfeer op de werkvloer en het welzijn van je personeel hebben impact op veel zaken: van teamwerk tot effectiviteit, van retentie tot doorstroom, … In dit bootcamp lichten we de nodige concepten toe die je in dat hele proces steun en inzicht geven. We bespreken hoe je talent kan behouden in je organisatie, door een inclusieve benadering van welzijn. We nemen je mee in het kruispuntdenken, brengen onzichtbare drempels in beeld en hebben het over inclusieve neutraliteit. Maar naast de nodige theorie, reiken we je bovenal tools aan waarmee je het welzijn van ál je werknemers kan faciliteren en ondersteunen. Een bootcamp is een intensief en vooral interactief traject op het gebied van houding, vaardigheden en kennis. Een bootcamp daagt je uit werk te maken van een specifieke uitdaging of actueel thema binnen de eigen organisatie. Dit doe je niet alleen, maar samen met collega’s uit andere (sociale) ondernemingen uit verschillende sectoren. Zo leer je niet alleen van de expert die de bootcamp begeleidt, maar zeker ook van elkaar in een open en vertrouwelijke sfeer. Een bootcamp bestaat uit vijf sessies van een halve dag.

Wie organiseert het?

Met Hands-on Inclusion willen we van een inclusieve arbeidsmarkt met diverse talenten het nieuwe normaal maken. Van willen, naar kunnen, naar doen. Omdat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt én omdat er momenteel (te) veel onbenut talent is. Hands-on Inclusion is een project van Verso en LEVL, in samenwerking met Acerta, het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, VIVO, VDAB, CIFAL, GTB, de Werkplekarchitecten, Odisee - Onderzoekscentrum Sociaal Werk, RIZIV (departement onderzoek en kwaliteit van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV), GRIP en The Shift.

Voor wie wordt het georganiseerd?

Voor organisatie- en HR-verantwoordelijken van ondernemingen uit de social profit en de profitsector.

Sessies

Datum Startuur Einduur Locatie
donderdag, 16 september 2021 09:30 13:00 Online
donderdag, 7 oktober 2021 09:00 12:00 Online
donderdag, 28 oktober 2021 09:30 13:00 Online
donderdag, 18 november 2021 09:00 12:00 Online
donderdag, 2 december 2021 09:30 13:00 Online