Evenementen

Bootcamp: Inclusieve werkvloer

Wat is het?

In dit bootcamp leer je meer over hoe inclusie verbonden is met welzijn en sfeer op de werkvloer. Bovenal reiken we je tools aan waarmee je dat welzijn kan faciliteren en ondersteunen. Waarom is het belangrijk voor je organisatie om hiermee aan de slag te gaan? De sfeer op de werkvloer en het welzijn van je personeel hebben impact op veel zaken. Van teamwerk tot effectiviteit, van retentie tot doorstroom, …. Dit bootcamp leert je de nodige concepten kennen die je in dat hele proces steun en inzicht geven. Zo leer je meer over redelijke aanpassingen die het mogelijk maken het talent van medewerkers goed te benutten. Hoe conflicten op de werkvloer kunnen voorkomen worden of hoe ze de nodige context te geven om er beter mee aan de slag te gaan. We nemen je mee in het kruispuntdenken en brengen onzichtbare drempels in beeld. We maken een analyse en bekijken welke redelijke aanpassingen kunnen opgenomen worden in je bedrijf. We kijken samen naar mogelijke tools die ingezet kunnen worden rond communicatie, handelingskader, mentorschap, … Aan het einde van dit traject ben je volledig klaar om inclusie op je werkvloer te doen werken.

Wie organiseert het?

Hands-on Inclusion

Voor wie wordt het georganiseerd?

Voor organisatie- en HR-verantwoordelijken van ondernemingen uit de social profit en de profitsector. Onderwijsinstellingen en openbare besturen, met uitzondering van autonome gemeentebedrijven, mogen zich helaas niet inschrijven voor onze bootcamps. Openbare besturen verwijzen we graag door naar het aanbod van Diverscity. Twijfel je of jouw organisatie binnen de door ESF toegelaten doelgroep valt? Neem met ons contact op en we zoeken het voor je uit.

Sessies

Datum Startuur Einduur Locatie
dinsdag, 14 september 2021 09:30 13:00 Online
dinsdag, 5 oktober 2021 09:00 12:00 Online
dinsdag, 26 oktober 2021 09:30 13:00 Online
dinsdag, 16 november 2021 09:00 12:00 Online
dinsdag, 30 november 2021 09:30 13:00 Online