Evenementen

Jobdag woonzorgcentrum De Korenbloem

Wat is het?

WZC De Korenbloem organiseert een jobdag! Ze zoeken verpleegkundigen, zorgkundigen en ergotherapeuten. Alle info over de openstaande vacatures krijg je op de jobdag, maar je vindt de vacatures ook op de site van De Korenbloem of op de site van VDAB.

We voorzien een live-infomoment met rondleiding om 14u in De Korenbloem, Pieter de Conincklaan 12 in Kortrijk. Lukt het niet om aan te sluiten, dan is er om 19u30 een live-infomoment dat je digitaal kan volgen.  

Passen beide momenten niet, dan kan je vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding of een verkennend gesprek.

De Korenbloem Woon en Zorg groeide de laatste jaren uit tot volwaardige partner in het zorglandschap. Het totaalpakket van de verschillende ondersteuningsvormen dat de Korenbloem biedt, moet een antwoord geven op alle noden en vragen van onze 3 doelgroepen, nl de buurt, ouderen en jonge personen met dementie. 

De Korenbloem legt in haar visie sterk de klemtoon op het wonen van de gebruiker in een familiale en huiselijke sfeer. Respect en geborgenheid zijn naast het aanbieden van zinvolle dagbesteding en het stimuleren van zelfredzaamheid kernwaarden. De Korenbloem durft vernieuwend te denken en werkt daarom in kleine leefgroepen of woningen. 

In de Lauwer zijn er 5 leefgroepen van 15 tot 17 gebruikers, in het Portiek zijn er 4 woningen voor 10 gebruikers en in de Pergola zijn er 4 woningen van 8 gebruikers. Deze kleinschaligheid en de visie op wonen staan centraal in alle ondersteuningsvormen van de Korenbloem. 

Wie organiseert het?

De Korenbloem Woon Zorg en VDAB

Voor wie wordt het georganiseerd?

Verpleegkundigen, zorgkundigen en ergotherapeuten.

Sessies

Datum Startuur Einduur Locatie
dinsdag, 23 november 2021 14:00 16:00 Pieter de Conincklaan 12
Kortrijk
dinsdag, 23 november 2021 19:30 20:30 Online