U bent hier

Extra uren loopbaanbegeleiding

Heeft je klant bijkomende ondersteuning nodig bij het opstellen of realiseren van z'n persoonlijk ontwikkelplan? Dan kan hij maximum 8 extra uren loopbaanbegeleiding aanvragen. We zetten het wat en hoe even op een rijtje.

Merk je dat je klant bijkomende ondersteuning nodig heeft bij het opstellen of realiseren van z'n persoonlijk ontwikkelplan? Dan kan hij extra uren loopbaanbegeleiding aanvragen via dit online-formulier.

VDAB gaat vervolgens na of hij aan een van de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • Hij is erkend als persoon met een arbeidshandicap.
  • Z'n score op een gestandaardiseerde vragenlijst duidt op een behoefte aan meer loopbaanbegeleiding. De afname en beoordeling gebeurt via e-mail. Een van onze medewerkers kan hem hierbij helpen.

VDAB brengt hem persoonlijk via mail op de hoogte van het feit of hij al dan niet recht heeft op deze verlengde tijdsduur loopbaanbegeleiding.

Is dit niet het geval, dan is er nog een laatste mogelijkheid. Je klant maakt kans op extra uren loopbaanbegeleiding wanneer z'n huidige loopbaancentrum VDAB een gemotiveerd advies geeft, dat duidt op zijn behoefte aan meer loopbaanbegeleiding. Als ook een medewerker van VDAB, na een gesprek met hem, zijn nood aan extra loopbaanbegeleiding bevestigt, dan heeft hij er recht op.

Gemotiveerd advies loopbaancentra

Een werknemer kan, zoals hierboven beschreven, extra uren loopbaanbegeleiding toegewezen krijgen, als z'n huidige loopbaancentrum een gemotiveerd advies geeft.

Hoe gaat het in z'n werk?

  • Het loopbaancentrum geeft een advies waaruit blijkt dat er belangrijke omstandigheden zijn waardoor het niet haalbaar is om de loopbaanbegeleiding op een goede manier binnen de beschikbare tijd af te ronden.
  • VDAB controleert dit advies tijdens een persoonlijk gesprek met de werknemer.
  • Bevestigt VDAB dit advies, dan heeft de werknemer recht op exta uren loopbaanbegeleiding, anders niet.

Het advies bezorg je ons via dit formulier.

Heb je hierbij nog vragen? Mail dan naar lbb.extratijd@vdab.be.