U bent hier

Gedeelde documenten

Formulieren

 • Formulier voor de aanvraag van een Attest voor vrijstelling van inschrijving bij een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs)
  CVO
 • Jobpas/lijnkaart
  De Jobpas werd op 1 januari 2011 vervangen door de lijnkaart. Info over lijnkaarten en lijnabonnementen vindt u bij het cliëntvolgsysteem bij de handleidingen en formulieren onder de noemer "Abonnement De Lijn"
 • ESF Competentieversterking
  In het draaiboek ESF Competentieversterking vind je een beschrijving in verband met de verplichte medische onderzoeken bij opleidingen. Ook bij andere opdrachten voor competentieversterking kan het zeer zinvol zijn deze informatie door te nemen.
  Hieronder vind je de documenten waarvan sprake in het draaiboek:
 • Onderaannemingsovereenkomst
  Dit document moet aan de contactpersoon van de VDAB-regie worden bezorgd als u in de loop van een opdracht de inzet van onderaannemers wenst te wijzigen of nieuwe onderaannemers wenst toe te voegen.
 • Handtekeningsbevoegdheid aanvraag tot deelneming en offerte
  Bij het indienen van een aanvraag tot deelneming of offerte dient de bevoegdheid of de machtiging tot ondertekening aangetoond te worden. In dit document wordt beschreven op welke manier u de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet bewijzen.
 • VDAB-contractvoorwaarden bij uitbestedingen van diensten aan personen (aangepast september 2019)
  De VDAB-contractvoorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht waarbij de VDAB vanuit zijn regieopdracht diensten aan personen uitbesteedt en waarbij deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard in het bestek. In voorkomend geval maken deze algemene contractvoorwaarden integraal deel uit van het bestek.

Registratie aanwezigheden

Ter controle van de registraties in CVS en in functie van de registratieverplichtingen ten aanzien van Europa, is de aanbieder verplicht om de aanwezigheden van de cursisten zorgvuldig te controleren en registreren.
U vindt de door VDAB gebruikte aanwezigheidslijsten bij de handleidingen.