VLAANDEREN.be

U bent hier

Ontslagadvies

gesprek

Heeft je onderneming het moeilijk en zie je je genoodzaakt om werknemers te ontslaan? We zetten op een rijtje wat VDAB voor jou kan doen.

Een overzicht:

1. Begeleiding door een sociale interventieadviseur

 • Zie je je genoodzaakt om werknemers collectief te ontslaan en wil je graag begeleid worden in dit proces? Neem dan contact op met een sociale interventieadviseur.
 • Een sociale interventieadviseur geeft praktisch advies en beantwoordt al je vragen. Bijvoorbeeld:
  • Welke spelregels moet ik volgen als ik overga tot een collectief ontslag?
  • Wat houdt een tewerkstellingscel in en ben ik verplicht om er een op te richten?
  • Welke stappen moet ik concreet ondernemen?
  • Moet mijn ontslagen personeel outplacementbegeleiding volgen of niet? En indien ja: hoe regel ik dit?
  • Heb ik recht op een tegemoetkoming van het Sociaal Interventiefonds?
 • Gaat je bedrijf over tot een herstructurering? Dan zal een van onze sociale interventieadviseurs zelf contact met je opnemen en een aantal zaken voor je regelen. Dit gebeurt via een stappenplan. Lees meer over de stappen bij een herstructurering.

2. Premie voor outplacementbegeleiding

Wat?

 • Als je als werkgever de outplacementbegeleiding niet zelf kan betalen, dan kan je beroep doen op het Sociaal Interventiefonds van de VDAB.
 • Het Sociaal Interventiefonds duidt zelf een outplacementkantoor aan (behoudens sectorale voorrang) én betaalt de begeleiding en de kosten van een eventuele opleiding. Dit betekent dat de begeleiding voor werknemers die minstens 30 weken opzegtermijn hebben gratis is. Je hoeft hun opzegvergoeding niet met 4 weken te verminderen.
 • De begeleiding wordt opgevolgd in een tewerkstellingscel. Het doel van de begeleiding is de werknemer in staat te stellen om zo vlug mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien. Er wordt ook aandacht besteed aan opleiding en de erkenning van verworven competenties.

Voor wie?

Het Sociaal Interventiefonds betaalt de outplacementbegeleiding voor werknemers, gefailleerde zelfstandigen, helpers van gefailleerde zelfstandigen en werknemers die tot een jaar voor het faillissementsvonnis in de onderneming werkten, indien ze:

 • aan de slag waren in het Vlaamse Gewest, en
 • werkloos werden ten gevolge van:
  • een faillissement van de onderneming
  • een gerechtelijke reorganisatie van de onderneming,
  • de gerechtelijke ontbinding van een vzw door kennelijke staat van onvermogen,
  • de vrijwillige vereffening van een vzw door kennelijke staat van onvermogen,
  • financiële moeilijkheden in de onderneming. In het geval van financiële moeilijkheden komt VDAB pas tussen als de onderneming bewijst dat ze zelf niet over de financiële middelen beschikt voor outplacementbegeleiding en beantwoordt aan de voorwaarden voor een gerechtelijke reorganisatie.

Wanneer aanvragen?

Dit hangt af van de situatie.

 • Bij een faillissement van een onderneming, een gerechtelijke ontbinding of een vrijwillige vereffening van een vzw wegens kennelijk onvermogen moet je de aanvraag indienen binnen de 30 kalenderdagen na de aanstelling van de aanvrager of na de overname.
 • Bij een gerechtelijke reorganisatie van de onderneming moet je de aanvraag indien binnen de 30 kalenderdagen na de gerechtelijke beslissing.
 • Bij een onderneming in moeilijkheden moet je de aanvraag indienen binnen de 30 kalenderdagen voor de betekening van het eerste ontslag waarvoor je de tegemoetkoming aanvraagt.

Hoe aanvragen?

Stap 1: stel een outplacementdossier op

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Maak een lijst met een overzicht van alle ontslagen werknemers. Vermeld telkens hun rijksregisternummer, paritair comité, geslacht, adres en liefst ook telefoonnummer. Vraag je de tegemoetkoming maar voor enkele ontslagen werknemers aan, duid dan op de lijst duidelijk aan voor wie wel en wie niet.
 • Had je onderneming financiële moeilijkheden, onderging ze een gerechtelijke reorganisatie of werd ze gerechtelijk ontbonden? Voeg dan extra bewijsstukken toe.

Stap 2: bezorg het outplacementdossier aan VDAB

 • Mail het aanvraagformulier, de lijst van alle ontslagen werknemers en de eventuele extra bewijsstukken naar sociale_interventie@vdab.be.
 • Stukken die niet gemaild kunnen worden, kan je versturen naar: VDAB Sociale Interventiedienst, Keizerslaan 11, 1000 Brussel of faxen op het nummer: 02 506 29 52

Wat na de aanvraag?

 • VDAB zal je op de hoogte brengen of je dossier goedgekeurd is. Je kan ook online alle goedgekeurde dossiers bekijken.
 • Is je dossier goedgekeurd, dan kan de outplacementbegeleiding starten. Dit gebeurt volgens een stappenplan. Lees meer over deze stappen.
 • VDAB regelt alle betalingen rechtstreeks met het outplacementbureau. Lees meer over de bedragen.