VLAANDEREN.be

U bent hier

Jobcoaching

meisje met computer

Heb je een werknemer uit een kansengroep aangeworven en wil je graag dat hij zich goed voelt in je bedrijf? Doe beroep op jobcoaching. Een jobcoach begeleidt hem gratis gedurende de eerste 6 maanden van zijn tewerkstelling.

Wat

 • De jobcoach begeleidt je nieuwe werknemer tijdens de eerste 6 maanden van zjin tewerkstelling in jouw bedrijf. Hij richt zich hierbij niet op technische vaardigheden, maar op z'n motivatie, werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden.
 • Bovendien: 
  • ondersteunt hij je bij het onthaal en de opvang van deze werknemer,
  • bevordert hij het diversiteitsdenken in jouw bedrijf,
  • is hij een neutraal aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon, en
  • informeert hij je over tewerkstellingsmaatregelen zodat je kan besparen op de loonkost.

Wil je nog een beter beeld krijgen? Bekijk het filmpje.

Wie

Een werknemer komt in aanmerking voor jobcoaching als hij aan een van de volgende voorwaarden beantwoordt. Hij:

 • is van allochtone afkomst;
 • 50 jaar of ouder;
 • heeft een arbeidshandicap;
 • is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs);
 • is een ex-gedetineerde; of 
 • woont in het Brussels of Waals gewest.

Hoe?

 • Na een eerste verkennend gesprek, maakt de jobcoach een overeenkomst op met een actieplan. Hierin worden de belangrijkste werkpunten op een rijtje gezet.
 • De volgende maanden vinden er opvolgingsgesprekken plaats om de motivatie, werkattitudes, communicatie en omgangsvormen van de nieuwe werknemer te verbeteren. Hierbij is er overleg met jou, de werknemer in kwestie en zijn collega's.

Meer info?

 • Naast VDAB zijn er ook nog heel wat andere organisaties die jobcoaching aanbieden. Op jobentaalcoaching.be kan je een jobcoach zoeken in jouw buurt. 
 • Lees de brochure: jobcoaching (272 Kb. - 2 blz).