U bent hier

Handleiding voor het opstarten en opvolgen van een instapstage

Via deze beknopte handleiding willen we je ondersteunen bij het organiseren en opvolgen van een succesvolle instapstage voor je klant.

Wat is een instapstage?

Jongeren die zonder diploma of werkervaring op de arbeidsmarkt terechtkomen, hebben het moeilijk om een job te vinden.
Via een instapstage kunnen ze een werkervaring opdoen en hun competenties aanscherpen.
De werkgevers van hun kant kunnen via een instapstage een stagiair inschakelen tegen voordelige voorwaarden.

Voordelen voor het bedrijf Voordelen voor de stagiair
Geschikt personeel opleiden voor moeilijk in te vullen vacatures Recente technologie leren kennen en gebruiken
Een al ingewerkte stagiair kunnen aanwerven Opleiding krijgen die aansluit bij de dagelijkse praktijk van het beroep
Mee de samenstelling van de opleiding bepalen Kunnen solliciteren bij een gekend bedrijf
Geen sociale bijdragen betalen op de premie van 200 euro Kans krijgen om zich te bewijzen bij een werkgever
Werkgeversmerk promoten De verworven competenties laten attesteren

De instapstage is een voltijds engagement van 3 maanden (voltijdse stage of halftijdse stage die voor de andere helft aangevuld wordt met competentieversterkende acties bij VDAB of een erkende partner). De jongere kan maximum 2 instapstages volgen, maar wel bij 2 verschillende werkgevers.

Welke jongere komt in aanmerking?

Deze maatregel is volledig afgestemd op een zeer specifieke doelgroep. Bij de start van de instapstage moet de jongere voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Vlaamse schoolverlaters (-25 j) ingeschreven als werkzoekende bij VDAB;
 • laaggeschoold, dus zonder diploma secundair onderwijs;
 • tussen de 7de maand en de laatste dag van hun beroepsinschakelingstijd;
 • niet gewerkt hebben bij dezelfde werkgever (uitgezonderd 2 weken/10 werkdagen interim).

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle ondernemingen, vzw’s en administratieve overheden, die kunnen aantonen dat ze over voldoende capaciteit beschikken om de instapstage (of meerdere instapstages) te begeleiden, komen in aanmerking. Er kunnen geen instapstages georganiseerd worden in dienstenchequebedrijven voor activiteiten die vergoed worden met dienstencheques.

Hoe vind ik een stageplaats voor mijn klant?

Werkgevers die een stagiair willen begeleiden en hiervoor een instapstage-plaats bekend willen maken, kunnen dit doen via een specifiek daarvoor voorzien e-formulier dat terug te vinden is op de VDAB-website. Dit ingevulde e-formulier wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar de VDAB-werkwinkel in de buurt van de plaats van de vestiging waar de stage zal doorgaan.

Indien je zelf niet onmiddellijk een werkgever die een stagiair zoekt in je netwerk hebt, kan je dus steeds contact opnemen met de betrokken VDAB-werkwinkel om samen met jou een geschikte stageplaats voor je klant te zoeken.

Het instapstage-contract

Het instapstage-contract is een overeenkomst die VDAB afsluit met stagiair en werkgever. Als partner lever je VDAB de nodige gegevens aan om de opmaak van het contract mogelijk te maken. Bekijk het ‘aanvraagdocument instapstage’.

Opvolging van de stage?

Als partner volg je het verloop van de instapstage van je klant op.

 • Er worden minimum 3 fysieke opvolgmomenten voorzien: begin van de stage (in de eerste week) – midden van de stage – einde van de stage.
  In bijlage vind je het te gebruiken ‘opvolgingsdocument instapstage’.
 • Je waakt erover dat de werkgever op het einde van de instapstage de verworven competenties attesteert.
  Bekijk het sjabloon voor de attestering van de competenties: ‘getuigschrift instapstage’.
  Je vermeldt deze verworven competenties in het MLP-dossier van je klant.

Een handleiding over de registratie vind je op onze pagina met handleidingen.

Wat als het misloopt?

VDAB kan als enige beslissen om de instapstage vroegtijdig stop te zetten. Bij problemen tijdens de instapstage neem je dus contact op met je lokale VDAB-contactpersoon.

Na de eindevaluatie van de instapstage wordt het volledige stage-dossier overgemaakt aan je lokale VDAB-contactpersoon.

Bijkomende info of vragen?

Contacteer je lokale VDAB-contactpersoon.