U bent hier

Werken buiten de EER

© Shutterstock

Wil je buiten de EER gaan werken? Dan moet je heel wat paperassen regelen. We geven enkele algemene regels.

1. Reis- en verblijfsdocumenten

 • Afhankelijk van het land waar je naartoe gaat heb je specifieke documenten nodig. Contacteer in België zo snel mogelijk de ambassade van het land waar je naartoe gaat. De ambassade kan je uitleggen welke documenten je nodig hebt en hoe je ze kan aanvragen.
  • Vaak heb je een geldig internationaal paspoort nodig, een visum, een verblijfsvergunning en een werkvergunning. In veel gevallen heb je ook nog bijkomende documenten nodig. Let op: niet alle landen leveren gemakkelijk een werkvergunning af! Het zou kunnen dat je geen toelating krijgt om er te werken.
  • De contactgegevens van de ambassades vind je op www.diplomatie.be. Het is handig om te bellen voor je langsgaat. Op die manier weet je al wat meer en kan je al een aantal documenten in orde brengen.
 • Heb je een internationaal paspoort nodig? Vraag dit tijdig aan bij de bevolkingsdienst van je gemeente of stad. Tussen je aanvraag en de afgifte van je paspoort zitten minimum 5 werkdagen, tenzij je een spoedprocedure aanvraagt, die een pak duurder is. Om een internationaal paspoort aan te vragen heb je je identiteitskaart nodig en twee recente pasfoto's. Je internationaal paspoort is 5 jaar geldig. Let er wel op dat het paspoort in veel landen nog een aantal maanden tot een jaar langer geldig moet zijn dan de tijd die je in het land verblijft.

2. Belastingen

We raden je aan om contact op te nemen met de belastingdienst. Zo kom je te weten wat je moet doen om in orde te blijven met de belastingen en waar je gaat belast worden. Waar je belast wordt in het buitenland, is een ingewikkelde vraag die afhangt van verschillende factoren.

 • Bel naar het contactcenter van FOD Financiën op het nummer 02 57 257 57 (elke werkdag van 8 tot 17 uur).
 • Stap naar je belastingkantoor. Je vindt de adresgegevens op je belastingbrief.

3. Ziekteverzekering

Ga voor je vertrek zeker langs bij je ziekenfonds om te informeren wat er gebeurt als je ziek wordt in het buitenland en wat je allemaal moet regelen om in orde te blijven tijdens en na je verblijf in het buitenland. We geven hieronder enkel algemene regels. Hoe het voor jou specifiek zit, kan enkel jouw ziekenfonds vertellen!

Enkele algemene regels:

 • Als je een verblijf buiten de EER of Zwitserland plant, ben je op basis van de Belgische wetgeving enkel verzekerd bij een dringende ziekenhuisopname. Je ziekenfonds in België betaalt een deel van je onkosten terug: een vast bedrag per opnamedag dat sterk onder de werkelijke onkosten kan liggen. Je krijgt ook een tussenkomst aan de Belgische tarieven voor andere geneeskundige verzorging tijdens die opname. Ga je echter naar de dokter of tandarts, of koop je geneesmiddelen zonder dat je opgenomen wordt in een ziekenhuis, dan worden je onkosten niet terugbetaald!
 • Een uitzondering hierop is Australië. Met je Europese ziekteverzekeringskaart (die je bij je ziekenfonds in België kan krijgen) ben je er verzekerd voor alle dringende medische verzorging. Verder heeft België met sommige landen een overeenkomst afgesloten, waardoor de kosten voor dringende medische verzorging ter plaatse geregeld worden via een 'verdragsformulier'. De duur van dit verdragsformulier geldt echter maar voor een beperkte periode.
 • Ga je buiten de EER en wil je degelijk verzekerd zijn bij ziekte, dan heb je drie opties.
  • Als je er werkt en sociale bijdragen betaalt, kan je je inschrijven bij het plaatselijke ziekenfonds. In sommige landen gebeurt dit automatisch via de werkgever, terwijl je je in andere landen zelf moet aanmelden bij het ziekenfonds. Let wel: de ziekteverzekering is niet in alle landen zo uitgebreid als diegene die wij in België kennen!
  • Je kan een bijkomende private verzekering nemen. Kies je hiervoor, dan moet je goed nagaan voor welke onkosten je bent verzekerd. Is er bijvoorbeeld voldoende dekking voor repatriëring? Je ziekenfonds kan je hier meer info over geven.
  • Je kan bij de diest Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) een verzekering nemen. Niet goedkoop, maar je blijft dan wel volledig onder het Belgische sociale zekerheidssysteem verzekerd. Meer info vind je op socialsecurity.be.
 • Keer je terug naar België? Dan kan je ziekenfonds je dossier en jouw recht op ziekteverzekering opnieuw onderzoeken. Het ziekenfonds kijkt na of je voldoende bijdragen betaalde. Indien dit niet het geval is, kan je gedurende een bepaalde periode je ziekteverzekering niet heropenen, tenzij je een bepaald bedrag betaalt. Dit kan gebeuren als je in het buitenland langere tijd verzekerd werd door een private maatschappij of het plaatselijke ziekenfonds.

4. Werkloosheidsuitkering

 • Voor je vertrek:
  • Ga langs bij de RVA om te informeren wat je moet doen als je werkloos wordt in het buitenland. De adressen van de RVA-kantoren vind je op rva.be.
  • Zit je in je beroepsinschakelingstijd? Informeer dan bij RVA of je tewerkstelling in het buitenland gaat meetellen voor je beroepsinschakelingstijd. Of dit het geval is hangt af van verschillende factoren.  
  • Is het gelukt om werk te vinden in het buitenland? Laat dit weten aan VDAB zodat we je gegevens kunnen aanpassen. Je kan dit zelf doen via Mijn loopbaan of bellen naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • In het nieuwe land:
  • Word je werkloos in het nieuwe land? Dan is het niet zeker of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering. Veel landen hebben een minder uitgebreide sociale zekerheid dan diegene die wij kennen in België of hebben strengere voorwaarden om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering. Bovendien tellen de 'tijdsvlakken' die je in België opbouwde niet mee in het buitenland. Werkte je bijvoorbeeld al in België, dan telt die gewerkte periode niet mee voor het berekenen van je recht op een werkloosheidsuitkering in het buitenland.
  • Zit je job erop en keer je terug naar België? Vraag dan aan je buitenlandse werkgever een attest (ter vervanging van het in België geldende C4). Dit attest vermeldt de gewerkte periode, jouw werkrooster, jouw loon, de aard van het verrichte werk en de reden waarom de tewerkstelling beëindigd werd.
 • Terug in België:
  • Kom je terug naar België en ben je werkloos? Schrijf je zo snel mogelijk in bij VDAB en stap naar je uitbetalingsinstelling (een vakbond of de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) om een nieuwe uitkeringsaanvraag te doen. Opgelet: de periode die je in het buitenland werkte, telt níet mee voor het berekenen van je recht op een werkloosheidsuitkering in België. De periode die je vóór je vertrek in België werkte, blijft wel meetellen op voorwaarde dat je niet langer dan drie jaar in het buitenland verbleef.
  • Neem je werkcontract mee dat je in het buitenland had en het attest dat je kreeg van je buitenlandse werkgever toen je stopte met werken (te vergelijken met het Belgische C4).
  • Opgelet: de periode die je in het buitenland werkte, telt ook niet mee voor de berekening van je pensioen!
    

Ook interessant

 • Je kan je voor een aantal sociale zekerheidsrechten zoals pensioen, ziekte en invaliditeit, geneeskundige zorgen en overlijden vanuit België laten verzekeren bij de dienst Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ). Zo'n verzekering is wel duur. Meer info vind je op socialsecurity.be.
 • Wil je meer info over wat je allemaal moet regelen? Neem een kijkje op de website Kamielinfo. Deze site bevat praktische info voor als je in het buitenland wil gaan werken, studeren, stage lopen of vrijwilligerswerk doen. Je kan er je specifieke situatie ingeven en krijgt onmiddellijk info op maat. Wat moet je allemaal regelen, welke reis- en verblijfdsdocumenten heb je nodig, waar ga je belast worden, hoe zit het met je ziekteverzekering in het buitenland, kan je een inschakelings- of werkloosheidsuitkering ontvangen en kan je je kinderbijslag behouden?