U bent hier

Jeugdwerkplantendering

Vanaf 1 januari 2008 is het experimenteel jeugdwerkplan van 13 steden en gemeenten uitgebreid naar heel Vlaanderen. VDAB wil de jeugdwerkloosheid aanpakken via een alerte en geïndividualiseerde begeleiding van jonge werkzoekenden (jonger dan 25).

Dat betekent concreet dat jonge werkzoekenden sinds januari kunnen rekenen op een snellere en meer geïndividualiseerde aanpak met directe bemiddeling waarbij de jobkeuzes automatisch worden gekoppeld aan de beschikbare vacatures.
Bij jongeren waarvan de VDAB oordeelt dat louter bemiddeling niet voldoende is voor een snelle inschakeling op de arbeidsmarkt, wordt een grondige intake en screening afgenomen. Ze stromen door naar een intensieve begeleiding met inbegrip van jobhunting en jobcoaching. In het kader van deze opdracht heeft de VDAB op jaarbasis 4050 van deze intensieve bemiddelingstrajecten uitbesteed via een beperkte offerteaanvraag.

De opdracht startte op 1 september 2008 en werd uitbesteed in één perceel op Vlaams niveau dat onderverdeeld wordt in 3 loten van dezelfde grootte.

Tabel 1: Verdeling van de loten met inschatting van de instroom per VDAB-regio:

Lot 1: SBS Lot 2: Plus Uitzendkrachten Lot 3: Randstad Belgium
Antwerpen 555 Antwerpen 555 Turnhout 195
Tongeren 105 Hasselt 270 Hasselt 270
Sint-Niklaas 240 Aalst 210 Gent 450
Oostende 210 Brugge 105 Kortrijk 240
Vilvoorde 240 Leuven 210 Mechelen 195
Totaal 1350 Totaal 1350 Totaal 1350

 

Contactpersonen:

Mireille Gillebeert
E-mail: jwptendering@vdab.be
Tel. 02 506 17 81
Fax. 02 506 17 22

Documenten

Ter ondersteuning bij de opmaak van uw kandidatuur stellen we een formulier voor kandidatuurstelling ter beschikking.

IBO en IO