U bent hier

Korte opleiding met stage op de werkvloer

korte opleiding met stage

We leggen uit wat een korte opleiding met stage op de werkvloer inhoudt en wat je rechten en plichten zijn als je zo'n opleiding volgt.

Wat houdt een korte opleiding met stage op de werkvloer in?

Ben je ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB? Dan kan een werkgever of uitzendkantoor je vragen of je een korte opleiding wil volgen. 

 • Zo'n opleiding duurt maximum vijf voltijdse of tien halve dagen.
 • Tijdens de opleiding krijg je geen loon of premies. Je behoudt wel je uitkering op voorwaarde dat je toelating krijgt van VDAB om de opleiding te volgen.
 • Je mag zelf kiezen of je een korte opleiding met stage wil volgen of niet. Je bent niet verplicht om deel te nemen als een werkgever of uitzendkantoor je dit vraagt.

Wat moet ik regelen als ik een korte opleiding met stage op de werkvloer wil volgen?

Wil je je uitkering behouden tijdens de korte opleiding? Dan moet je voor de start van de opleiding toelating vragen aan VDAB om de korte opleiding te volgen. Hoe doe je dit?

 • Stuur een mail met je naam, adres, geboortedatum én het juiste erkenningsnummer van de opleiding naar annemarie.moerman@vdab.be.
 • De werkgever of het uitzendkantoor kunnen jou dit erkenningsnummer bezorgen. 

Heb je toelating gekregen van ons, maar wil je bij nader inzien toch niet meer deelnemen? Laat dit zo snel mogelijk weten aan de werkgever of het uitzendkantoor.

Opgelet: heb je op voorhand geen toelating aangevraagd bij VDAB voor het volgen van een korte opleiding met stage? Dan ontvang je geen uitkering op de dagen dat je deelneemt.

Wat zijn je rechten als je een korte opleiding met stage op de werkvloer volgt?

Voor je start met de korte opleiding met stage, moet de werkgever of het uitzendkantoor jou een opleidingscontract voorleggen. Daarin staat minstens het volgende vermeld:

 • Dat je verzekerd bent tijdens de korte opleiding met stage. Dit gaat zowel over een ongevallenverzekering als een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Dat de opleiding met stage onbezoldigd is. Je ontvangt geen loon of premies, maar behoudt wel je uitkering.
 • Dat de opleiding met stage gratis is. De werkgever of het uitzendkantoor mag je geen inschrijvingsgeld aanrekenen of andere kosten (bijvoorbeeld voor didactisch materiaal of beschermingsmiddelen).

Wat zijn je plichten als je een korte opleiding met stage op de werkvloer volgt?

 • Je zet je in om de opleiding en stage tot een goed einde te brengen.
 • Tijdens de opleiding blijf je beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dit betekent dat je moet ingaan op uitnodigingen van VDAB of werkgevers.
 • Word je ziek of kan je niet langer deelnemen aan de opleiding? Meld dit zo snel mogelijk aan de werkgever of het uitzendkantoor. 
 • Is de opleiding afgelopen?
  • Bezorg het toelatingsdocument en je stempelkaart op het einde van de maand aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).
  • Vul je competenties aan in Mijn loopbaan.
    

Heb je nog vragen of wil je meer info?

Mail naar annemarie.moerman@vdab.be.