Korte opleiding met stage op de werkvloer

Vraagt een werkgever je om een korte opleiding met stage te volgen, voor je bij hem aan de slag gaat? Dat kan met behoud van je uitkering. We leggen uit wat en hoe.

Wat houdt een korte opleiding met stage op de werkvloer in?

Mag je werken in België? Dan kan je een korte opleiding met stage doen bij een werkgever.

Een werkgever of uitzendkantoor kunnen je vragen of je een korte opleiding met stage wil volgen.

 • Zo'n korte opleiding met stage duurt maximum vijf voltijdse of tien halve dagen.
 • Tijdens de korte opleiding met stage krijg je geen loon of premies. Krijg je een werkloosheidsuitkering, dan behoud je je uitkering op voorwaarde dat je toelating krijgt van VDAB om de opleiding te volgen.
 • Je mag zelf kiezen of je een korte opleiding met stage wil volgen of niet. Je bent niet verplicht om deel te nemen als een werkgever of uitzendkantoor je dit vraagt.

Wat moet ik regelen als ik een korte opleiding met stage op de werkvloer wil volgen?

Wil je je uitkering behouden tijdens de korte opleiding met stage? Dan moet je voor de start van de opleiding met stage toelating vragen aan VDAB. Hoe doe je dit?

Heb je toelating gekregen van ons, maar wil je bij nader inzien toch niet meer deelnemen? Laat dit zo snel mogelijk weten aan de werkgever of het uitzendkantoor.

Opgelet: heb je op voorhand geen toelating aangevraagd bij VDAB? Dan ontvang je geen uitkering op de dagen dat je deelneemt.

Wat zijn je rechten als je een korte opleiding met stage op de werkvloer volgt?

Voor je start met de korte opleiding met stage, moet de werkgever of het uitzendkantoor je een opleidingscontract voorleggen. Daarin staat minstens het volgende vermeld:

 • Dat je verzekerd bent tijdens de korte opleiding met stage. Dit gaat zowel over een ongevallenverzekering als een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Dat de korte opleiding met stage onbezoldigd is. Je ontvangt geen loon of premies, maar behoudt wel je uitkering.
 • Dat de korte opleiding met stage gratis is. De werkgever of het uitzendkantoor mag je geen inschrijvingsgeld aanrekenen of andere kosten (bijvoorbeeld voor didactisch materiaal of beschermingsmiddelen).

Interessant om te weten: heb je een arbeidsbeperking? Dan kom je in aanmerking voor bijstand van een tolk voor dovenden of slechthorenden, een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap en -kledij en een tegemoetkoming in je verplaatsingskosten.

Wat zijn je plichten als je een korte opleiding met stage op de werkvloer volgt?

 • Je zet je in om de opleiding en stage tot een goed einde te brengen.
 • Tijdens de opleiding blijf je beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dit betekent dat je moet ingaan op uitnodigingen van VDAB of werkgevers.
 • Word je ziek of kan je niet langer deelnemen aan de opleiding? Meld dit zo snel mogelijk aan de werkgever of het uitzendkantoor.
 • Is de opleiding afgelopen?
  • Bezorg het toelatingsdocument en je stempelkaart op het einde van de maand aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).
  • Vul je competenties aan in je account.

Heb je nog vragen of wil je meer info?

Mail naar tewerkstelling@vdab.be

Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)