U bent hier

Het kwalificatiesysteem voor beroepsgerichte competentieversterking

Op 13 juni werd het kwalificatiereglement voor beroepsgerichte competentieversterking gepubliceerd op e-notification. Dit kwalificatiesysteem zal vanaf 1 oktober gebruikt worden om aflopende opdrachten uit de tender competentieversterking (TCV) en een aantal andere provinciale opdrachten uit te schrijven.

Op basis van dit reglement kwalificeert VDAB partners die beroepsgerichte competentieversterking aan werkzoekenden kunnen bieden. Deze partners worden voor 4 jaar, tot uiterlijk 31 december 2018 gekwalificeerd om deel te nemen aan opdrachten voor beroepsgerichte competentieversterking

De administratieve last, verbonden aan de selectiefase van terugkerende opdrachten, kan daardoor voor alle partijen sterk gereduceerd worden. VDAB kan zo meer tijd steken in het afsluiten van goede overeenkomsten met partners.

Geïnteresseerde partners kunnen permanent intekenen op het kwalificatiesysteem via e-tendering. Kandidaturen die volledig zijn en ingediend worden vóór 1 augustus 2014, zullen met voorrang behandeld worden tegen 1 oktober 2014.

Op 18 juni vond een infosessie plaats voor geïnteresseerde partners.

Het kwalificatiereglement voor beroepsgerichte competentieversterking en de presentatie van de infosessie kan u raadplegen op http://partners.vdab.be/kwalificatiesysteem/. De officiële documenten kan u terugvinden op e-notification via zoekterm “2014/50016/01” (https://enot.publicprocurement.be/preSearchNotice.do).

Contactpersoon voor deze open oproep :

Patrick Maes
E-mail: regie@vdab.be  
Tel. 02 506 17 81
Fax. 02 506 17 22

Documenten