U bent hier

Lokaal Partneroverleg

Wat is Lokaal Partneroverleg?

Het Lokaal Partner overleg is een beleidsmatig, provinciaal overleg tussen partners, op initiatief van de VDAB. 

Waarom?

De doelstelling van het Lokaal Partneroverleg is onze partners informeren en op de hoogte houden. Het is een moment van informatiedeling rond opleidingsinformatie, richtlijnen, pro-actieve samenwerking en beleidsinformatie (visie en strategie), CVS ...

Het is eveneens een moment waarbij onze partners eventuele knelpunten en bedenkingen kunnen formuleren. De VDAB als regisseur neemt deze zaken mee en koppelt hier de gepaste acties aan. Het is geen forum waar beslissingen worden genomen. Partners koppelen de informatie binnen de eigen organisatie terug.

Voor wie?

Het is gericht naar actororganisaties (enkel operationele partners) die betrokken worden bij de dienstverlening van de VDAB.

Wanneer?

In elke provincie wordt Lokaal Partneroverleg, telkens gedurende een halve dag, twee keer per jaar georganiseerd; één keer in het voorjaar en één keer in het najaar.

Documentatie