U bent hier

Premie voor je werkgever als je langdurig werkzoekend bent

werkgever werft langdurig werkzoekende aan

Ben je minstens twee jaar werkzoekend? Dan kan je werkgever een aanwervingsincentive krijgen als hij jou aanwerft met een contract van onbepaalde duur. We leggen uit wat en hoe.

Wat houdt de aanwervingsincentive in?

De aanwervingsincentive is een premie voor de werkgever. Werft de werkgever een langdurig werkzoekende aan die minstens 25 jaar is en jonger is dan 55 jaar? Dan krijgt hij een premie. Het doel is om de kansen van langdurig werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verhogen. Je werkgever moet deze aanwervingsincentive zelf aanvragen.

Aan welke voorwaarden moet ik beantwoorden zodat mijn werkgever de aanwervingsincentive kan krijgen?

Je werkgever komt in aanmerking voor de aanwervingsincentive als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je bent op het ogenblik van je indiensttreding minstens twee jaar ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende. 
  • Je bent minstens 25 jaar en jonger dan 55 jaar op het einde van het kwartaal van je indiensttreding. 
  • Je hebt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst die hieraan gelijkgesteld wordt (dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur mag voorafgaan door tijdelijke arbeidsovereenkomsten van miminaal 3 maanden als dit gangbaar is in het wervingsbeleid van de onderneming).
  • Je wordt tewerkgesteld in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  • Je arbeidsovereenkomst start ten vroegste op 1 januari 2017.

Hoeveel bedraagt de aanwervingsincentive?

De aanwervingsincentive bedraagt 4.250€ euro en wordt uitbetaald in twee delen:

  • een eerste deel van 1.250 euro€ na drie maanden tewerkstelling en
  • de overige 3000 euro€ na een jaar tewerkstelling.

Waar vind ik meer info over de aanwervingsincentive?

Het departement Werk en Sociale Economie beheert de aanwervingsincentive. Je kan bij hen terecht met al je vragen.

Interessante tip

Vermeld in je cv dat je in aanmerking komt voor de aanwervingsincentive. Verwijs naar onze info voor werkgevers op vdab.be/awi.