U bent hier

De beste diploma's om werk te vinden

Ben je er nog niet uit wat je in september wil studeren? Ons advies: ga na welke studierichtingen goed in de markt liggen, en hak zo de knoop door. Welke studierichtingen scoren het best? We geven per scholingsniveau een top dertien. Van veehouderij en toerisme tot ingenieurswetenschappen.

In 2016 verlieten 77.365 jongeren de schoolbanken. We bekeken per studierichting hoeveel jongeren een jaar later nog werkzoekend zijn. Hoe kleiner het aandeel werkzoekenden, hoe beter de studie aansluiting vindt bij de arbeidsmarkt.

Beroepssecundair onderwijs van de derde graad

 1. Veehouderij en landbouwteelten
 2. Slagerij - fijnkosttraiteur
 3. Hotelonthaal
 4. Vrachtwagenchauffeur
 5. Dieetbakkerij
 6. Land- en tuinbouwmechanisatie
 7. Dakwerken
 8. Koeltechnische installaties
 9. Fotolassen
 10. Tuinaanleg en -onderhoud
 11. Restaurantbedrijf en drankenkennis
 12. Renovatie bouw
 13. Wereldgastronomie

Technisch secundair onderwijs van de derde graad

 1. Agro- en groenmechanisatie
 2. Toerisme en recreatie
 3. Administratie vrije beroepen
 4. Stuur- en beveiligingstechnieken
 5. Regeltechnieken
 6. Internationaal transport en goederenverzending
 7. Industriële onderhoudstechnieken
 8. Esthetische lichaamsverzorging
 9. Integrale veiligheid
 10. Hotel
 11. Chemische procestechnieken
 12. Autotechnieken
 13. Jeugd- en gehandicaptenzorg

Professionele bachelor

 1. Houttechnologie
 2. Informatiemanagement en multimedia
 3. Medische beeldvorming
 4. Orthopedie
 5. Verpleegkunde
 6. Logopedie en audiologie
 7. Energietechnologie
 8. Vroedkunde
 9. Vastgoed
 10. Toegepaste informatica
 11. Pedagogie van het jonge kind
 12. Bouw
 13. Ergotherapie

Master

 1. Ingenieurswetenschappen: architectuur
 2. Verpleegkunde en vroedkunde
 3. Ingenieurswetenschappen: bouwkunde
 4. Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
 5. Management en beleid van de gezondheidszorg
 6. Industriële wetenschappen: energie
 7. Tandheelkunde
 8. Ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechniek
 9. Stedenbouw en ruimtelijke planning
 10. Statistiek
 11. Economische wetenschappen
 12. Ingenieurswetenschappen: energie
 13. Nautische wetenschappen 

 

Het volledige overzicht vind je in onze schoolverlatersstudie.

 

Barbara Peirs

Gepubliceerd in