U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Eerste loon

Wat mag je als pas afgestudeerde verwachten van je eerste salaris? Volgens een studie van ACERTA verdien je in het eerste jaar van je loopbaan gemiddeld 2.195 euro bruto per maand. Hoe hoger je diploma, hoe hoger je startloon. En als arbeider of man, krijg je meer dan als bediende of vrouw. Enkele cijfers op een rij.

Hr-dienstverlener ACERTA bestudeerde het brutoloon van ruim 14.000 jongeren (< 25 jaar) tijdens het eerste jaar dat ze werkten. De cijfers werden verzameld in 2016 bij 40.000 werkgevers uit de private sector. Let wel: het gaat hierbij enkel over het basisloon. Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques of een eindejaarspremie werden niet meegenomen in de analyse.

Vaststelling 1: hoe hoger het diploma, hoe hoger het startloon

Uit de cijfers van ACERTA blijkt dat pas afgestudeerden in 2016 gemiddeld 2.195 euro bruto per maand verdienden.

Er zijn wel grote verschillen naargelang het opleidingsniveau. Zo verdienden jongeren met een diploma lager middelbaar in het eerste jaar van hun loopbaan 16% minder dan het gemiddelde, terwijl jongeren met een universitair diploma er 10% boven zaten.

Opleidingsniveau                              Bruto maandloon

Alles diploma’s (gemiddeld)             2.195 euro

Lager middelbaar onderwijs              1.829 euro

Hoger middelbaar onderwijs:            2.154 euro

Hoger niet-universitair onderwijs      2.292 euro

Universitair onderwijs                       2.426 euro

Vaststelling 2: het startloon in de social profit is even hoog als in de privé

ACERTA vergeleek de startlonen van jongeren die in de privé en social profit* aan de slag gingen. Hun gemiddeld bruto maandloon bleek ongeveer even hoog. In de privé verdienden ze 2.204 euro bruto per maand versus 2.182 euro in de social profit.

Opvallend was wel dat jongeren met een diploma hoger niet-universitair onderwijs een hoger startloon kregen in de social profit dan in de privé. Ze verdienden 155 euro bruto per maand meer.

Vaststelling 3: een geschoolde arbeider krijgt een hoger startloon dan een bediende

ACERTA vergeleek ook het startloon van arbeiders** en bedienden. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten bleken arbeiders gemiddeld een hoger startloon te krijgen dan bedienden. Ze verdienden maandelijks 123 euro bruto meer.

Het verschil was het grootst bij de geschoolde arbeiders. Een startende arbeider met een diploma hoger middelbaar onderwijs of niet-universitair onderwijs verdiende bij de start van zijn loopbaan ruim 20% meer dan een startende bediende met hetzelfde opleidingsniveau!

Dirk Wijns, director bij ACERTA Consult legt uit: “Nogal wat technische beroepen zijn knelpuntberoepen. Jongeren met een gespecialiseerde technische opleiding, bijvoorbeeld in een STEM-richting, zijn meer gegeerd dan de zoveelste pas afgestudeerde met een marketingdiploma. Dus worden ze meteen ook beter betaald.”

Vaststelling 4: een vrouw krijgt een lager startloon dan een man

Een laatste vaststelling: de loonkloof tussen mannen en vrouwen is al van bij de start aanwezig.

Vrouwelijke arbeiders verdienden tijdens het eerste jaar van hun loopbaan gemiddeld 257 euro bruto minder dan hun mannelijke collega’s. Dit een verschil van bijna 10%.

Bij de bedienden is de kloof kleiner: vrouwelijke bedienden verdienen ‘maar’ 110 euro minder dan het andere geslacht.

Opmerkelijk: in de social profit zijn de rollen omgedraaid. Vrouwen verdienen er maandelijks gemiddeld 89 euro meer dan hun mannelijke collega’s.

Hoe verklaart ACERTA dat vrouwen een lager startloon krijgen dan hun mannelijke collega’s? Dirk Wijns: “Er zijn verschillende verklaringen mogelijk. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat ze voor studies kiezen die minder gegeerd worden op de arbeidsmarkt of voor jobs die minder goed verloond worden.”

Wat met de social profit waar vrouwen net meer verdienen? “We vermoeden dat vrouwen die in deze sector aan de slag gaan -vaker dan mannen- een studie hebben gevolgd die hen specifiek opleidt voor een job in de social profit. Vaak gaat het hierbij om knelpuntberoepen, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen, waarvoor een goede verloning is voorzien.”

Meer info: acerta.be/startende-schoolverlater-verdient-gemiddeld-2.195-bruto 

* De social profit omvat onder andere: scholen, ziekenhuizen, beschutte werkplaatsen, rusthuizen, organisaties voor opvang van gehandicapten en jongeren en de culturele sector.

** Arbeiders zijn werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en onder het arbeidersstatuut vallen, bijvoorbeeld: bouwvakkers, houtbewerkers, automechaniekers, installateurs elektronische installaties, machineherstellers…

 

Barbara Peirs

 

Gepubliceerd in