U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Kosten zonder bonnetjes

Kosten zonder bonnetjes

Naast je loon heb je vaak recht op de terugbetaling van uitgaven die je doet in het kader van je job. Om het gedoe met bonnetjes, kwitanties en facturen te beperken bestaan er "forfaitaire onkostenvergoedingen". Hoeveel bedragen zij?

Voor alle duidelijkheid: op deze forfaits heb je enkel recht indien de uitgaven werkelijk gedaan zijn. Je hebt met andere woorden het geld uit je eigen zak voorgeschoten. Je ontvangt het geld dan los van je loon, en je hoeft er geen belasting of sociale zekerheid op te betalen op voorwaarde dat de forfaitaire vergoeding niet hoger ligt dan de vastgelegde maxima. Die vastgelegde maxima lees je hieronder. Soms lijken de bedragen klein, maar gezien over een heel jaar gaat het niet om peanuts.

 • Auto: 0,3352 euro per kilometer (woon-werkverplaatsingen, verplaatsingen in opdracht van de werkgever)
 • Fiets: 0,21 euro per kilometer (woon-werkverplaatsingen, verplaatsingen in opdracht van de werkgever)
 • Baankosten: als je normalerwijs elke dag minimum vier uren buiten het bedrijf actief bent
  • Voor "afwezigheid van faciliteiten" (zoals toilet): 10 euro per dag
  • Maaltijd: 6 euro per dag als je niet anders kan dan een maaltijd buiten het bedrijf gebruiken
 • Bureaukosten: drie gevallen zijn mogelijk
  • 114,97 euro per maand als je als gevolg van je functie regelmatig thuis werkt en een bureau hebt moeten inrichten
  • 10% van het gedeelte van je brutoloon dat je thuisprestaties dekt wanneer je telewerker bent
  • 10% van het gedeelte van je brutoloon dat je thuisprestaties dekt indien je in je arbeidsovereenkomst het statuut van huisarbeider hebt
 • Gereedschap: 1,25 euro per dag als je je eigen arbeidsgereedschap moet gebruiken
 • Aankoop van werkkledij: 1,53 euro per dag (overall, veiligheidsschoenen, uniform: zaken die je niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan dragen)
 • Onderhoud van werkkledij: 1,53 euro per dag (idem)
 • Onderhoud en slijtage van kleren: 0,76 euro per dag als je jeans, T-shirt, ondergoed enz. vaak in de was moeten omdat je in vuile omstandigheden werkt
 • Garage: 50 euro per maand als de auto om veiligheidsredenen in een garage moet staan
 • Parkeerkosten: 15 euro per maand als je regelmatig kleine parkeerbedragen moet betalen
 • Carwash: 15 euro per maand als de auto omwille van jouw functie altijd in onberispelijke staat moet zijn.

Geen twee keer langs de kassa

Wil je meer details, surf dan naar de tabel op de site van de Sociale Zekerheid. Lagere forfaits dan deze maxima zijn ook mogelijk. Zijn bepaalde gemaakte kosten groter, dan val je wat dit soort kosten betreft buiten het systeem van de forfaits en moet je de bewijzen leveren met facturen, betaalbewijzen enz.
Wat niet kan, is dat je enerzijds een forfait krijgt voor een bepaalde kostensoort en anderzijds voor diezelfde uitgaven terugbetaald wordt op basis van bonnetjes, facturen enz. die je inlevert via een onkostennota.

 

Hendrik Mertens

Gepubliceerd in april 2012