U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

De job van landmeter-expert Johan

De job van landmeter-expert Johan

Leeftijd: 43
Diploma’s: graduaat topografie; examen middenjury meetkundig schatter & onroerende goederen; professionele bachelor vastgoed, afstudeerrichting landmeten.
Ervaring als landmeter-expert: 20 jaar

Hoe ben je in dit beroep terechtgekomen?
Johan: “Mijn interesse werd gewekt tijdens de lessen wiskunde en aardrijkskunde in de humaniora. Atlassen en topografische kaarten vond ik erg boeiend, en saaie oefeningen over driehoeksmeetkunde werden plots interessant wanneer de leraar ons een concreet probleem voorlegde. Bijvoorbeeld: de landmeter moet de afstand tussen punt a en b berekenen, maar tussenin ligt een vijver. Hoe gaat hij tewerk? Dankzij die leerkracht, en de garantie op afwisseling in mijn job, koos ik ervoor om voor landmeter-expert te studeren.”

Wat houdt je werk concreet in?
Johan: “Ik geef deeltijds les aan toekomstige landmeters-experten in de Artesis Hogeschool Antwerpen. Daarnaast ben ik landmeter-expert op zelfstandige basis. Concreet wil dat zeggen dat ik voor klanten terreinen en gebouwen opmeet en uitteken. Mensen beseffen het vaak niet, maar daar komt ook heel wat juridisch opzoekwerk bij kijken. Hetzelfde geldt wanneer ik een plan teken voor een nieuwe verkaveling of weg. Ik bepaal ook regelmatig de waarde van vastgoed -bijvoorbeeld in functie van een verkoop of erfenis- of doe plaatsbeschrijvingen voor panden die verhuurd worden. Wie dacht dat een landmeter alleen door een toestel op een driepoot kijkt, heeft het dus mis.”<lacht>

Wat is het fijnste aspect van je job?
Johan: “De veelzijdigheid en de afwisseling. Geen twee dagen zijn hetzelfde. Zowel de opdrachten als de locaties variëren elke dag. En bij elke opdracht heb je een wiskundig, een geografisch, een bouwkundig en een juridisch aspect. Bovendien zorgen de evolutie van meet- en tekentechnieken, instrumenten, nieuwe software en een steeds wijzigende wetgeving ervoor dat de job door de jaren heen uitdagend blijft.”

Wat zijn de mindere kanten?
Johan: “Als landmeter ben je vaak de tussenschakel tussen je opdrachtgever en de overheidsadministratie. Wanneer je klanten niet begrijpen dat een aanvraagprocedure voor een verkaveling administratief een half jaar of langer in beslag kan nemen, leidt dit wel eens tot onbegrip en vervelende telefoontjes. Die kan je enkel incasseren, want de administratieve procedures zijn wettelijk bepaald en kan je niet veranderen.”

Wat maakt iemand tot een goede landmeter-expert?
Johan: “In de eerste plaats moet je punctueel zijn: je moet de job technisch en juridisch beheersen, je moet je resultaten altijd kunnen motiveren en bereid zijn om je werk veelvuldig te controleren. Je draagt immers een grote juridische en bouwkundige verantwoordelijkheid. Ook een stevige portie mensenkennis komt van pas, want je belandt regelmatig in een burenruzie, een scheiding, een erfeniskwestie… als bemiddelaar. Ten slotte kan een beetje commerciële ‘feeling’ -zeker als je zelfstandige aan de slag gaat- geen kwaad.”

Heb je tips voor wie aan de slag wil als landmeter-expert?
Johan: “Het beroep van landmeter-expert is beschermd. Daardoor geven -in Vlaanderen- slechts drie diploma’s toegang tot de stiel: de professionele bachelor in vastgoed (optie landmeten), de master geografie (optie landmeetkunde) en de master industriële wetenschappen (optie landmeetkunde). Wie op zelfstandige basis wil beginnen moet bovendien beëdigd zijn (door de rechtbank van eerste aanleg), en ingeschreven op het ‘tableau van de Federale Raden van landmeters-experten’. Ik zou beginnende landmeters niet aanraden om onmiddellijk zelfstandig te beginnen. Je doet best eerst ervaring op in loondienst. Dat is, na je theoretische opleiding, de beste leerschool.”

 

Ingrid Van Wanzeele