U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Nieuw: de instapstage

Nieuw: de instapstage

Voor duizenden jongelui bestaat er vanaf 1 februari 2013 een nieuwe mogelijkheid om een eerste werkervaring op te doen: de instapstage. Deze nieuwe stagevorm is bedoeld voor wie geen diploma middelbaar onderwijs heeft.

De instapstage is een relancemaatregel van de federale regering die door de Vlaamse regering concreet wordt ingevuld. Vanaf 1 februari 2013 kan je bij VDAB terecht voor de ondertekening van een instapstage-overeenkomst.

Hieronder volgt in een notendop wat je als jongere of als werkgever moet weten om een instapstage op te starten.

Wat is een instapstage?

 • Een betaalde stage die je als jongere kan volgen in een bedrijf, een vzw of een overheidsdienst.
 • Onder begeleiding van de werkgever werk je als jongere aan het versterken van je competenties en doe je ervaring op de werkvloer op.

Wanneer komt je als jongere in aanmerking voor een instapstage?

 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB.
 • Je hebt hoogstens een getuigschrift 1ste of 2de graad secundair onderwijs of 6de jaar BSO.
 • Je hebt de eerst zes maanden van je beroepsinschakelingstijd geprobeerd werk te vinden. Lukt dit niet, dan kom je in aanmerking voor een instapstage vanaf de 156ste dag (7de maand) van je beroepsinschakelingstijd.
 • De laatste dag waarop een instapstage kan beginnen is de 310de (en dus laatste) dag van de beroepsinschakelingstijd.

Hoelang duurt een instapstage?

 • Een instapstage duurt drie maanden.
 • De jongere mag twee instapstages doorlopen (bij 2 verschillende werkgevers).
 • Binnen zekere limieten mag je tijdens de instapstage een opleiding volgen, die meetelt als stagetijd.

Kan een instapstage vroegtijdig stopgezet worden?

Ja, in overleg met VDAB kan beslist worden de stage vroegtijdig te beëindigen.

Hoeveel verdien je als stagiair?

 • Je ontvangt een stage-uitkering van de RVA, die 26,82 euro per gewerkte dag bedraagt. Voor dagen van ongewettigde afwezigheid, ontvang je geen uitkering. Je zal dus maandelijks een attest van aanwezigheid, opgemaakt door je stagegever, moeten bezorgen aan de uitkeringsinstelling.
 • Daarnaast ontvang je voor een voltijdse stage 200 euro per maand van de werkgever. Dat bedrag wordt verminderd als je niet elke werkdag op post was.
 • Alles bij elkaar kom je in een gewone maand dus aan ongeveer 760 euro.

Wat maakt de instapstage interessant?

 • Als stagiair verdien je een (klein) inkomen, je hebt een eerste werkervaring om op je cv te zetten en je maakt kans om bij je stagegever na afloop van je instapstage als werknemer aan de slag te gaan. Hij weet immers wat je waard bent.
 • Als werkgever is het een soepel systeem om voltijdse stagiairs aan het werk te zetten (op de vergoeding van 200 euro hoef je geen sociale bijdragen te betalen) en om potentiële werknemers te ontdekken. Als je een instapstagiair aanwerft, is die al ingewerkt.

 

Hendrik Mertens

 

Meer info voor jongeren: http://www.vdab.be/jobs/maatregelen/instapstage.shtml

Meer info voor werkgevers: http://www.vdab.be/werkgevers/instapstage/default.shtml