U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

De job van archeoloog Veerle

  • Leeftijd: 35
  • Diploma's: doctor in de archeologie
  • Ervaring: 10 jaar

'Denk je bij archeologie spontaan aan verre en exotische oorden? Veerle zocht en vond het dichter bij huis. Al bijna tien jaar leidt ze de Wingense Archeologische Dienst. 'Echt opgravingswerk doe ik niet meer, maar dat maakt het niet minder boeiend. Ik heb ontdekt dat je als archeoloog ook heel interessant bureauwerk kan doen.'

Veerle: 'In België bestaan er bepaalde regels om archeologische vondsten te beschermen. Wil je ergens bouwen, dan moet je dit melden aan je gemeente. Die controleert aan de hand van speciale kaarten of je bouwperceel in een zone ligt waar je archeologische overblijfselen mag verwachten. Is dat het geval, dan ben je verplicht om de bodem van je bouwgrond te laten onderzoeken. Sommige gemeenten hebben een eigen archeoloog in dienst die dit regelt. Andere gemeenten doen beroep op een archeologische dienst, zoals de Wingense Archeologische Dienst.

Begeleiden

Ik begeleid zowel gewone mensen die willen bouwen als projectontwikkelaars doorheen dit proces. Eerst bekijk ik met hen of we het archeologisch onderzoek kunnen vermijden door de bouwplannen tewijzigen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het gebouw wat te verplaatsen zodat het niet meer in de archeologische zone ligt? Dat is in het belang van mijn klanten, want zo'n onderzoek kost niet alleen tijd, maar ook geld. Ze moeten zelf opdraaien voor de kosten ervan.

Is het niet mogelijk om de bouwplannen te wijzigen, dan schakel ik een archeologisch bureau in om een 'vooronderzoek' te doen. Zo'n vooronderzoek kan je vergelijken met een archeologische steekproef. De archeoloog van dienst graaft enkele langwerpige kuilen of proefsleuven. Dat is best spannend, want het is pas door te graven dat de bodem zijn geheimen prijsgeeft. Dat kunnen grondverkleuringen zijn die wijzen op plaatsen waar vuur werd gemaakt, scherven of resten van een gebouw. 

Levert het vooronderzoek belangrijke vondsten op, zoals een stuk van een oude fundering? Dan overleggen we met het Agentschap voor Onroerend Erfgoed of er een volledige opgraving volgt of niet.

Kasteel

Heel soms wordt er beslist om de grond te laten beschermen. Er mag dan helemaal niet op gebouwd worden. Dat was een tijdje geleden het geval toen de gemeente Wezemaal een buurtpark wou aanleggen. Uit archieven wisten we dat we resten van een kasteel konden verwachten. Het archeologisch onderzoek bevestigde dit. Naast overblijfselen van de burcht ontdekten we ook funderingen van andere gebouwen en sporen van de slotgracht. Resultaat was dat we een heel goed beeld kregen hoe het kasteeldomein er in de middeleeuwen uitzag. Omdat de vondsten zo uitgebreid waren, besloot de minister van onroerend erfgoed om de zone als archeologische site te erkennen en te beschermen.

Mammoet

Mijn job is niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zijn mijn klanten verbaasd en boos als ze te horen krijgen dat ze een archeologisch onderzoek moeten laten uitvoeren. Zo'n confrontaties zijn niet leuk. Wel fijn is het, wanneer ze me achteraf bedanken voor de samenwerking en toegeven dat ze wat bijgeleerd hebben over ons erfgoedbeleid. Missie geslaagd! (lacht)

Wat ik ook leuk, is het aspect 'publiekswerking'. Ik informeer het publiek over de verschillende vondsten die we gedaan hebben, via lezingen, artikels en tentoonstellingen. Onlangs nog kon je in Rotselaar naar opgegraven resten van mammoeten komen kijken.'

 

Meer info over de Wingense Archeologische Dienst: winar.be.

Stijn Hüwels

Gepubliceerd in