U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Sociale verkiezingen

Sociale verkiezingen

Vorige maand konden meer dan anderhalf miljoen werknemers hun stem uitbrengen tijdens de sociale verkiezingen. Bedoeling? Bepalen wie hen de komende jaren mag vertegenwoordigen in de overlegorganen voor werknemers en werkgevers. Voor wie het nu hoort donderen in Keulen, geven we tekst en uitleg.

De sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd. Tijdens deze stembusgang kiezen werknemers hun vertegenwoordigers voor het CPBW (het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) en de OR (Ondernemingsraad). Deze organen bevorderen het overleg tussen werknemers en werkgevers, en bestaan uit delegaties van beide partijen.

CPBW en OR

Het CPBW waakt over het welzijn van de werknemers. Het buigt zich onder meer over veiligheidsproblemen en het voorkomen van arbeidsongevallen, en preventie rond pesten en ongewenste intimiteiten. Elke privéonderneming met minstens 50 werknemers is verplicht zo’n comité op te richten.

In de OR wordt de economische en financiële toestand van het bedrijf besproken (productiviteit, concurrentiepositie, toekomstperspectieven…). Deze raad geeft advies over het personeelbeleid en de arbeidsorganisatie (uurroosters, vakantie, opleiding, onthaal nieuwe medewerkers…). Privéondernemingen met 100 werknemers of meer zijn verplicht om een ondernemingsraad op te richten.

Iedereen doet mee

Welke werknemers mogen stemmen tijdens deze vierjaarlijkse verkiezingsronde? Iedereen! Nationaliteit, anciënniteit of lidmaatschap bij een vakbond spelen geen rol. De enige voorwaarde is dat je minstens drie maanden actief bent in het bedrijf. Je krijgt -thuis of op het werk- een oproepingsbrief, net zoals bij politieke verkiezingen, en bent verplicht om te gaan stemmen. Uiteraard gaat het hier om een morele verplichting. Wie niet deelneemt, krijgt geen sanctie.

Wie kan zich kandidaat stellen? Iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je werkt al zes maanden ononderbroken in het bedrijf en hebt een arbeidscontract of stagecontract.
  • Je bent minstens 18 jaar oud en niet ouder dan 65.
  • Je bent geen preventieadviseur, arbeidsgeneesheer of lid van de directie.

Als je je kandidaat stelt, moet je op de kandidatenlijst van een van de vakbonden (ACLVB, ACV of ABVV) gaan staan. Dat betekent dus dat je lid moet zijn -of worden- van een vakbond.

En de winnaar is…

Omdat alle kandidaten opkomen via vakbondslijsten, zijn de sociale verkiezingen eigenlijk elke keer een krachtmeting tussen die verschillende bonden.

Traditioneel is de christelijke vakbond (ACV) de grootste in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dat is bij de verkiezingen van 2012 -volgens voorlopige resultaten- niet anders: het ACV vangt meer dan de helft van de stemmen, de socialistische vakbond (ABVV) volgt met 35%, en de liberale vakbond (ACLVB) scoort 11%. Deze laatste is wel de enige bond die het dit jaar beter doet dan bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden.

 

Ingrid Van Wanzeele

 

 

securex.be

deredactie.be