U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

KMO's positief over 50-plussers

Volgens een Europese richtlijn moet in 2010 de helft van alle 55- tot 64-jarigen aan het werk zijn. Momenteel zijn we ver verwijderd van deze cijfers. Van de 60-plussers bijvoorbeeld werkt maar 14%. UNIZO en ascento/t-interim bundelden hun krachten en startten een project om personeel in KMO's langer aan de slag te houden.

In Europa zijn te weinig mensen aan het werk. Daar zijn experts het al jaren over eens. Op de Top van Lissabon legden de Europese lidstaten na heel wat discussie concrete normen vast om de werkzaamheidsgraad* op te krikken:

 • Tegen 2010 moet 70% van de mensen op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) aan de slag zijn.
 • Bovendien moet 50% van de 55- tot 64-jarigen aan het werk zijn in 2010.

Vooral die tweede norm wordt knap lastig voor ons land want nu is:

 • slechts 42% van de Belgen tussen 55 en 59 jaar actief.
 • een luttele 14% van de 60- tot 64-jarigen aan het werk.

De werkzaamheidsgraad van de 55- tot 60-jarigen moet dus met 8% stijgen en van de 60-plussers met maar liefst met 36%!

UNIZO en ascento/t-interim sloegen de handen in elkaar en startten een project om oudere werknemers in KMO's (= kleine of middelgrote ondernemingen met maximum 250 werknemers) langer aan de slag te houden. Uit cijfers blijkt dat in KMO's verhoudingsgewijs meer oudere werknemers werken dan in grote bedrijven: zo werkt ruim 53% van de actieve 55-plussers in een klein bedrijf. Bij de 60-plussers is dit zelfs 66%.

Een studie

Eerst en vooral lieten UNIZO en ascento/t-interim een studie uitvoeren door het HIVA om te weten hoe bedrijfsleiders van KMO's denken over de tewerkstelling van oudere werknemers. De resultaten zijn inmiddels bekend:

 • Bedrijfsleiders staan positief tegenover oudere werknemers: 79% vindt hen een meerwaarde. Dit door hun loyaliteit, werkethiek en het feit dat ze niet meer jobhoppen. 82% is gewonnen voor een mix van leeftijden en 83% noemt vervroegde uittreding van ouderen een verlies aan knowhow.  
 • De populairste manieren om oudere werknemers te overtuigen langer te werken zijn deeltijdse arbeid en flexibele werkregelingen. De bedrijfsleiders vinden een hoger loon de doeltreffendste manier, maar het ontbreekt hen hiervoor aan financiële ruimte.
 • Over het einde van de loopbaan wordt meestal niet gepraat met de medewerkers.
 • Bedrijfsleiders zijn niet vertrouwd met de bestaande steunmaatregelen. Zo heeft 75% nog nooit gehoord van het Ervaringsfonds. Ze hebben ook niet de tijd om uit te spitten welke maatregelen voordelig zijn voor welke werknemers.
 • De werkgevers zien brugpensioen doorgaans als een last: het kost hen veel en ze moeten een vervanger zoeken. Ze hopen dat de overheid brugpensioen financieel minder aantrekkelijk zal maken. Dit zou mensen stimuleren om langer te werken.

Praktische infosessies

Het bleef niet bij deze studie. Vanaf deze maand organiseren UNIZO en ascento/t-interim gratis infosessies voor KMO's. Wat houdt zo'n sessie in?

 • Je komt als bedrijfsleider te weten hoe je werknemers die voortijdig op pensioen willen toch nog kan motiveren om te blijven. Je krijgt informatie over hoe je hun arbeidssituatie tijdig kan aanpassen en hun loopbaan bespreekbaar maakt.
 • Je krijgt info over steunmaatregelen.
 • Je maakt kennis met personeelsinstrumenten om een leeftijdsbewust personeelsbeleid uit te bouwen.
 • Tot slot kan je, indien je dit wenst, gratis beroep doen op een coach van de HR-specialist ascento die jou en je werknemers begeleidt.

 

Barbara Peirs

 

* Werkzaamheidsgraad = het aantal werkenden gedeeld door de bevolking op arbeidsleeftijd x 100.

Een dossier over het Generatiepact: www.ascento.be

Gepubliceerd in