U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Pas mama, opnieuw werknemer

Anna is een beloftevolle jonge werkneemster. Haar baas neemt haar onder zijn vleugels en moedigt haar aan om carrière te maken. Dan wordt ze zwanger. Eens terug uit bevallingsverlof heeft Anna het akelige gevoel dat haar baas niet meer in haar gelooft. Creatief hersenspinsel of voldongen feit? En wat eraan te doen?

Situatieschets: Anna werd 10 jaar geleden geselecteerd uit een groep pas afgestudeerden en aangeworven door de man die, naast haar baas, ook haar mentor werd. Vanaf dag een was er een goede verstandhouding tussen beiden. Hij moedigde haar aan wanneer nodig en prees haar wanneer gepast. Het was duidelijk: ze zou het maken. Tijdens haar evaluatie drie jaar geleden gaf hij haar mee dat ze kon bereiken wat ze maar wou.

Maar alles veranderde toen ze terugkwam uit zwangerschapsverlof. Haar baas gaf haar geen uitdagende opdrachten meer, en had haast nooit tijd voor haar. Uiteraard kon ze niet meer op kantoor blijven tot 9 uur 's avonds, maar ze verzette nog altijd bergen werk en werkte vaak thuis na de uren of tijdens het weekend.

Verwarring alom, te meer omdat ze tijdens haar zwangerschap alles volgens het boekje had gedaan.

 • Ze lichtte haar baas als eerste in over haar zwangerschap.
 • Ze zorgde ervoor dat haar werk tijdens haar afwezigheid goed werd opgevangen.
 • Ze was voortdurend bereikbaar via telefoon tijdens haar zwangerschapsverlof.

Paranoia

Waarom behandelde haar baas haar anders? Volgens Tarona Lee, oprichter van TLL Human Resource Consulting, is het niet haar baas die veranderd is, maar zij. "Heel wat vrouwen hebben last van hormonale schommelingen na hun zwangerschap. Wellicht voelt Anna zich onzeker en kwetsbaar. Dat leidt gemakkelijk tot misinterpretaties. Wanneer haar baas haar als een wervelwind passeert omdat hij op weg is naar een vergadering en dreigt te laat te komen, dan voelt zij zich verwaarloosd, terwijl zijn houding niks met haar te maken heeft."

Meer nog. Wanneer er tijdens het zwangerschapsverlof ook "echte" veranderingen plaatsvinden (een collega die van werk verandert, nieuwe werknemers, …) dan is de kans groot dat die de onzekerheid van de kersverse moeder alleen maar aanwakkeren. Lee: "Op de duur word je een beetje paranoia. Je begint te denken dat je er niet meer bijhoort, gewoon omdat je een tijdje afwezig bent geweest."

Tips

Wat kan je als jonge moeder tegen deze onzekerheid doen?

 • Ga na of je toch niet anders tegenover je job staat.
  Hoe lang doe je over een bepaalde taak vergeleken met vroeger? Ben je even alert tijdens vergaderingen, of dwalen je gedachten veel sneller af?
 • Stap naar je baas voor een gesprek.
  • Zorg ervoor dat je een goede indruk maakt.
   Zeg niet: "Boehoe, ik voel me zo ellendig". Zeg wel: "Ik heb een aantal persoonlijke veranderingen meegemaakt, en wil graag eens praten over mijn toekomst." Je kan je baas bijvoorbeeld vragen: "Hoe zie je me als lid van jouw team?", en "Hoe doe ik het sinds ik terug aan het werk ben?"
  • Toon dat je engagement onveranderd is.
   Mogelijk stelt je baas je tijdens het gesprek meteen gerust door te zeggen: "Je doet het even schitterend als voorheen". Of misschien zegt hij: "Ik kan je niet dezelfde opdrachten geven als vroeger. Ik voel me er niet goed bij je op zakenreis te sturen nu je een baby hebt thuis." Verzeker hem dat een zakenreis voor jou geen probleem is, of bedank hem dat hij zo attent is om te begrijpen waarom je het eerste jaar niet wil reizen. Zeg in het laatste geval dat je dit wil compenseren door extra opdrachten aan te nemen.

 

Elke Duprez

 

www.businessweek.com