U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Vakantiegeld in december

Is jouw arbeidsduur in de loop van 2007 tijdelijk of blijvend verminderd? Dan zal je in december vakantiegeld op je bankrekening zien verschijnen. Het bedrag kan aardig oplopen. Let wel: de weerbots komt volgend jaar.

Normaal krijg je als bediende omstreeks mei van volgend jaar het vakantiegeld dat je dit jaar hebt verdiend. Maar als je weggaat bij je werkgever, bijvoorbeeld omdat je elders aan de slag gaat, wordt dit bedrag vervroegd uitgekeerd. Heb je er vijf maanden gewerkt, dan ontvang je bij je vertrek vijf twaalfden van je vakantiegeld. Dit heet het vertrekvakantiegeld.

In mei 2007 is een koninklijk besluit verschenen dat een bijkomende regel oplegt over het vertrekvakantiegeld.

Voortaan is de werkgever verplicht om, samen met het loon van december, het volledige vertrekvakantiegeld uit te keren aan werknemers die in de loop van het kalenderjaar hun arbeidsprestaties blijvend of tijdelijk verminderden. Dus ook als ze gewoon verder in de onderneming blijven werken.

Zelfs een beperkte en/of tijdelijke vermindering van het aantal werkuren volstaat. Te oordelen naar de instructies van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de werkgevers moet deze regel strikt geïnterpreteerd worden.

Dit betekent dat je onder de nieuwe regeling valt indien één van de volgende situaties zich in de loop van 2007 heeft voorgedaan:

  1. je hebt gedeeltelijk ouderschapsverlof gehad,
  2. je hebt met je werkgever een overeenkomst gesloten om minder uren te gaan presteren, bijv. van voltijds naar vier vijfden of halftijds,
  3. je hebt minder uren gepresteerd omwille van "een tijdelijke vermindering van het werk" (bijv. in seizoengebonden activiteiten),
  4. je bent begonnen aan een periode van gedeeltelijk tijdskrediet, of
  5. je werkt in een onderneming die met jou in de loop van een jaar opeenvolgende arbeidscontracten afsluit, waarin niet altijd dezelfde wekelijkse arbeidsduur is afgesproken. Er zijn enkele sectoren waar dit -op het eerste gezicht nogal vreemde- systeem wordt toegepast.

Werk je volgens flexibele uurroosters, maar staan die duidelijk beschreven in je arbeidsovereenkomst, dan val je niet onder de nieuwe regeling.

Sociale secretariaten hebben uitgerekend dat dit nieuwsoortige vertrekvakantiegeld voor één werknemer kan oplopen tot 3000 of zelfs 4000 euro bruto. Bij de meesten zal het natuurlijk om een lager brutobedrag gaan. Wat daar netto van overblijft, komt dus bovenop het normale loon van december en de eventuele eindejaarspremie.

Opgelet

Hou er wel rekening mee dat je hetzelfde geld geen twee keer zult ontvangen. Om het eenvoudig te houden: wat je in december ontvangt, zal je het jaar daarop niet nog eens op je rekening zien verschijnen in de maand waarin je gewoonlijk je vakantiegeld opstrijkt. Uitbundig kerstshoppen kan een domper zetten op je zomervakantie.

 

Hendrik Mertens