U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Startbonus voor 15- tot 18-jarigen

Leerplichtig maar schoolmoe? Laat de schouders niet hangen. Een nieuwe maatregel maakt het aantrekkelijker om deeltijds studeren en deeltijds werken te combineren. Het gaat om de startbonus, een bedrag van maximaal 1750 euro gespreid over drie jaar.

De startbonus, van kracht geworden op 1 september 2006, is een uitloper van het Generatiepact. Zoals bekend is dit een regeringsplan dat tientallen maatregelen omvat om meer jongeren en ouderen aan het werk te krijgen.

Je komt in aanmerking voor de startbonus indien de volgende voorwaarden allemaal vervuld zijn:

 • Je bent 15 geworden en je hebt de eerste twee jaren van het middelbaar gevolgd, of je bent al 16.
 • Je zit in het stelsel van deeltijds leren en deeltijds werken ("alternerend leren") en uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin je 18 wordt, begin je aan een praktijkopleiding bij een werkgever.
 • Je hebt met deze werkgever een arbeidscontract of een opleidingsovereenkomst. Vier soorten opleidingsovereenkomsten zijn toegestaan:
  • de industriële leerovereenkomst,
  • de leerovereenkomst van de middenstand (uitgezonderd de zgn. "stage ondernemingshoofd"),
  • de overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling,
  • de beroepsinlevingsovereenkomst.
 • Je praktijkopleiding moet per schooljaar vier maanden duren, maar je mag bij verschillende werkgevers aan de slag gaan en er mogen onderbrekingen zijn tussen die werkperiodes.

Ingewikkeld

Het klinkt wat ingewikkeld (dat zijn speciale regelingen bijna altijd), maar op school of bij een werkloosheidsbureau van de RVA kan je ongetwijfeld terecht voor meer uitleg.

Je mag in totaal drie keer aanspraak maken op de startbonus, namelijk elke keer na een schooljaar van eenzelfde studiecyclus. Op voorwaarde natuurlijk dat je vier maanden lang een praktijkopleiding hebt gevolgd – én, niet onbelangrijk detail, dat je op school geslaagd bent in je leerjaar.

Na je eerste opleidingsjaar krijg je een bonus van 500 euro. Op het einde van je tweede opleidingsjaar eveneens 500 euro. En om in schoonheid te eindigen, bedraagt de startbonus na het derde jaar van diezelfde cyclus 750 euro.

Je moet de uitbetaling van de startbonus vragen aan het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor jouw gemeente.

Op de valreep

Wat gebeurt er als je niet meer leerplichtig bent op het moment dat een opleidingsjaar ten einde loopt?

Dan krijg je de bonus toch nog, op twee voorwaarden:

 • het arbeidscontract of de opleidingsovereenkomst had een aanvang genomen toen je nog onder de leerplicht viel,
 • en ook de cyclus van de alternerende opleiding waarin jouw praktijkopleiding kaderde was al gestart toen je nog leerplichtig was. Je bent leerplichtig tot 30 juni van het jaar waarin je 18 wordt.

Ook voor de werkgevers

Het spiegelbeeld van de startbonus is de stagebonus. Dat is een financiële aanmoediging voor bedrijven.

Om in aanmerking te komen voor de stagebonus moet een bedrijf, binnen bepaalde voorwaarden, een jongere de kans te bieden een praktijkopleiding van tenminste vier maanden te volgen op de werkvloer.

 

Hendrik Mertens