U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Dopgeld gaat voortaan snel omlaag

Dopgeld gaat voortaan snel omlaag

Op 1 november 2012 treden de nieuwe regels over werkloosheidsuitkeringen in werking. Wie na drie jaar nog steeds geen job gevonden heeft, zal in veel gevallen terugvallen op minder dan 500 euro per maand. Sommige werklozen zullen de hervorming al meteen voelen.

Het doel van de hervorming is rap uitgelegd: de uitkering relatief snel doen dalen. Dat zal een aansporing zijn om nog harder te zoeken naar een nieuwe broodwinning. De mechanismen van de hervorming daarentegen, zijn op zijn zachtst gezegd ingewikkeld. Ze staan uitgelegd in een document van 11 pagina's van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (link onderaan). De RVA heeft ook een beknopte gedrukte folder opgesteld, die ook digitaal ter beschikking staat (downloadlink onderaan).

De top-4 dingen die je moet weten:

1. De hervorming geldt voor volledig werklozen. Maar ze heeft geen gevolgen voor deze categorieën:

 • tijdelijk werklozen
 • havenarbeiders
 • pas afgestudeerden die nog de inschakelingsvergoeding ontvangen (de vroegere wachtuitkering)
 • werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere bruggepensioneerden)
 • wie in oktober 2012 al een jaar werkloos is en het minimumbedrag ontvangt
 • wie 50 jaar of ouder is en al een jaar werkloos is, en daarnaast ook hetzij de anciënniteitstoeslag ontvangt of 20 jaar als loontrekkende actief is geweest.

2. Vanaf 2013 ontvangt men in de eerste drie maanden een hogere uitkering. Bovendien komen meer werklozen in aanmerking voor de uitkering en heeft men na een bepaalde minimumperiode van werkhervatting opnieuw recht op een hogere vergoeding. Maar het bedrag van het dopgeld daalt snel en bereikt na het derde jaar werkloosheid een minimaal forfait.

3. De uitkering bedraagt maximum 1541 euro en minimum 483 euro per maand. Het minimum is van toepassing op wie samenwoont in een gezin dat andere inkomsten heeft -een echtgenoot of partner die een loon verdient, bijvoorbeeld. Let op: niet iedereen begint met het maximum (zie verder). De bedragen volgen de index.

4. Het begint nu. Samenwonende werklozen zullen al op 1 november hun uitkering zien dalen als hun beroepsverleden kort is en ze al een zekere tijd zonder werk zitten. Een samenwonende werkloze uit een gezin dat geen ander inkomen heeft dan deze uitkering, of alleenwonenden, krijgen respijt tot 1 maart 2013. En heb je onlangs je werk kwijtgespeeld, dan zal je pas vanaf de twaalfde maand met een daling van je huidige dopgeld worden geconfronteerd.

Voor wiskundeknobbels

Wil je als werkloze zelf uitvlooien wanneer en hoe snel je uitkering zal verminderen, dan heb je best een wiskundeknobbel. De regels staan uigelegd in het al vermelde Infoblad van de RVA. Het bedrag hangt af van:

 • de gezinssituatie. Een alleenstaande of een samenwonende in een gezin zonder ander inkomen ontvangt meer dan wie samenleeft met een partner die wel een inkomen heeft of met iemand die zelf een lage werkloosheidsuitkering ontvangt.
 • het laatste brutoloon. Het dopgeld begint met 65% van het laatste brutoloon (met bovengrens van 2370 euro bruto), maar dit duurt slechts drie maanden.
 • de duur van de werkloosheid. Vanaf de vierde maand vermindert het bedrag, en in de zevende maand nog eens. Deze twaalf eerste maanden vormen samen de "eerste vergoedingsperiode". Daarna volgt een "tweede periode" van maximum drie jaar waarin het bedrag alweer een keer of vijf omlaag kan gaan, al naargelang de situatie. Wie daarna nog altijd volledig werkloos is, valt terug op het forfaitaire minimumbedrag dat op hem van toepassing is.
 • de duur van het beroepsverleden. De snelheid waarmee in de tweede vergoedingsperiode het dopgeld naar beneden wordt herzien, hangt af van het aantal jaar dat de werkloze als loontrekkende aan de slag is geweest.
 • of je een voltijdse beroepsopleiding aanvat in de eerste of de tweede periode. Dan wordt jouw werkloosheidsuitkering voor de duur van de opleiding "gefixeerd" op het niveau van de eerste dag van de opleiding.

Gelukkig hoef je dat rekenwerk niet per se zelf te doen. De RVA is volop bezig de dossiers te herberekenen en zal aan alle betrokkenen een bericht sturen.

 

Hendrik Mertens

 

Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012: infoblad

Focus op de hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012: folder

Gepubliceerd in oktober 2012