U bent hier

Mandaten: Info voor Organisaties erkend als Bureau Private Arbeidsbemiddeling

Sinds jaren werkt de VDAB samen met partners zowel op het vlak van bemiddeling, begeleiding als competentie ontwikkeling. Wenst uw organisatie in de toekomst werkzoekenden voor VDAB te begeleiden naar werk  en/of competentieontwikkeling aan te bieden, dan dient u hiertoe gemandateerd te zijn. (Besluit Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding). 

Met een Mandaat op zak toont uw organisatie aan te beschikken over de nodige organisatiestructuur, deskundigheid en infrastructuur om de werkzoekenden de vooropgestelde dienstverlening aan te bieden.

Organisaties die reeds beschikken over een erkenning als Bureau Private Arbeidsbemiddeling kunnen, afhankelijk van de dienstverlening die men wenst aan te bieden, een Mandaat voor Kosteloze Trajectbegeleiding en/of een Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling aanvragen.

Eén van de voorwaarden in het Mandaat voor Kosteloze Trajectbegeleiding is de kosteloosheid van de dienstverlening voor de werkzoekende in kwestie.  Artikel 21,b van voornoemd BvR stipuleert dat "het doel waaruit blijkt dat de rechtspersoon werkzoekenden kosteloos begeleidt" moet opgenomen zijn in zijn statuten of oprichtingsbesluiten van de aanvragende instantie.
De voorwaarde van kosteloosheid van de dienstverlening is echter al opgenomen in de regelgeving met betrekking tot de Private arbeidsbemiddeling in het Vlaams Gewest (art 5; 9°). 

Organisaties erkend als Bureau Private Arbeidsbemiddeling dienen - op basis van voornoemde regelgeving - de kosteloosheid van de dienstverlening niet expliciet te laten opnemen in de statuten (besluit Raad van Bestuur VDAB van 6 april 2011).

Alle aanvraagdocumenten zijn terug te vinden in het luik Documenten van de algemene webpagina mandaten, waar je ook een overzicht van alle regionale contactpersonen terugvindt.